Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Debi ölçümü içme suyu, atık sular, petrol ürünleri, kimyasal kirletici olmayan her türlü sıvının bir boru içinde basınç etkisiyle sahip olduğu debi miktarının doğru bir şekilde ölçülmesidir. Seviye ölçümü ise açık kanallarda akan bir sıvının sahip olduğu seviyesinin belirlenmesidir.

Debi seviye basınç ölçüm sistemleri temiz su hatlarında, endüstriyrel hatlarda, sulama suyu hatlarında ve atık su arıtma tesislerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında sel suyu, atık su kollektörleri, arıtma tesislerinde, filtrasyon akış izolasyon çalışmalarında da debi seviye basınç ölçüm sistemleri kullanılmaktadır.

Debi-Seviye-Basınç Ölçüm Sistemleri Neden Önemlidir?

Debi seviye basınç ölçüm sistemleri ile boru içerisinden veya açık kanal içerisinden geçen akışkanın, boruya ve boru içerisinden geçen sıvıya herhangi bir zarar vermeden, akışkan hızı, debisi, yönü, seviyesi ve ölçüm esnasında geçen toplam sıvı miktarının hızlı ve hassas bir şekilde ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Bu sayede ölçülen akışkanın kullanım miktarı veya seviyesi debi ölçüm sistemleri sayesinde kolaylıkla belirlenebilecektir. Böylece akışkanın kullanım miktarı belirlenerek kontrol altına alınabilecektir. Ayrıca debi seviye basınç ölçüm sistemleri sayesinde boru veya açık kanaldan geçen akışkanın miktarı belirlenerek hattın veya akışkanın ilerleyen dönemlerdeki kapasiteye oranı hesaplanarak master plan hazırlanabilir. Özellikle yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının gelecekteki nüfus artışına yeterliliğini hesaplama da debi ölçüm hizmeti için debi seviye basınç ölçüm sistemleri  çok önemli rol oynamaktadır.

Debi-Seviye-Basınç Ölçüm Sistemlerinin Faydaları

  • Debi seviye basınç ölçüm sistemleri fiziki su kaçaklarının belirlenmesini kolaylaştırarak su israfını önler.

  • Hidrolik modelleme yapılabilmesi için mutlaka debi seviye basınç ölçüm sistemleri gereklidir.

  • Debi seviye basınç ölçüm sistemleri kullanılarak atık su ve yağmursuyu hatlarında master planları hazırlanabilir.

  • Endüstriyel hatlara meydana gelebilecek sızıntılar debi seviye basınç ölçüm sistemleri ile kolaylıkla tespit edilerek önlenebilir.