Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

İçme suyu, doğalgaz, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, telekomünikasyon ve görüntü sistemleri gibi ihtiyaçların neredeyse tamamı yeraltı hatları ile hizmet vermektedir. Yeraltında bulunan hatların yerlerinin bilinmesi ve bu hatların haritalarının çıkarılması yeraltı tespit sistemleri ile sağlanmaktadır.

 Sadece altyapı arıza kazıları değil, aynı zamanda yeni boru ve kablo hatlarının döşenmesi de taşır ve bu da tehlikeli kazalara neden olabilir. Kaza riskini en aza indirmek için, yeraltında bulunan hatların yeraltı tespit sistemleri ile yerlerinin belirlenmesi gereklidir.

 Yeraltı Tespit Sistemleri Neden Önemlidir?

Herhangi bir kazı çalışması yapmak özelliklede altyapı elemanlarının yoğun olduğu noktalarda kazı çalışması yapmak zor ve dikkat gerektiren bir iştir. Özellikle yeraltı enerji hatlarının bulunduğu noktalarda kazı çalışması yapmak oldukça risklidir. Bundan dolayı yeraltı tespit sistemleri son derece önemlidir.

Yeraltı tespit sistemleri ile kazı yapılacak bölgede bulunan yeraltı hatları tespit edilerek kazı çalışması sırasında oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması sağlanır. Yeraltı tespit sistemleri ile kazı yapılacak her bölgede altyapı hatlarının kontrolleri mutlaka yapılmalı ve çalışmalar buna göre yönlendirilmelidir.

Yeraltı Tespit Sistemlerinin Faydaları

  • Yeraltı tespit sistemleri ile kazılacak nokta netleştirilerek yanlış noktanın kazılmasının önüne geçilir

  • Gelecek yeni master plan yapılabilmesi için yeraltı tespit sistemleri mutlaka yapılmalıdır

  • Yeraltı tespit sistemleri ile altyapı haritaları çıkartılır

  • Yeraltı tespit sistemleri ile hidrolik modelleme çalışması yapılabilir

  • Su kaçakları ile mücadele yeraltı tespit sistemleri ile daha kolaylaşır

  • Yeni yapılacak boru imalatları öncesi yeraltı tespit sistemleri ile gereksiz imalatların önüne geçilir