Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Gelir Getirmeyen Su (GGS)

Gelir getirmeyen su (GGS), Üretilen fakat su dağıtım şebekelerinde abonelere ulaşmadan önce kaybedilen sudur. Gelir getirmeyen su yeraltı kaynaklarının tüketilmesinde ciddi rol oynadığı kadar üretilen suyun cazibe ile hareket etmediği yerlerde pompalandığından ötürü ciddi enerji maliyetleri de oluşturmaktadır. Gelir getirmeyen su gelişmiş ülkelerde belli kabul edilebilir sınırlar içerisinde olup gelişmekte olan ülkelerde belirgin şekilde fazladır.

Gelir Getirmeyen Su (GGS) Bileşenleri

Fiziki Su Kayıpları

Fiziki su kayıpları, Su dağıtım şebekelerinde mevcutta var olan borular ve bu borular üzerinde yer alan servis bağlantıları üzerinde oluşan çatlak ve kırıklardan sızan sudur. Fiziki su kayıpları sisteme verilen suyun yaklaşık %50’sine denk gelmektedir ve buda ciddi maddi kayba yol açmaktadır.

İdari Su Kayıpları

İdari su kayıpları, İçme suyu şebekelerindeki abonelerde ölçüm için kullanılan sayaçların yanlış ölçmesi, faturalandırılmaması veya yasa dışı bağlantılarla su hırsızlığıdır.

Gelir Getirmeyen Su (GGS) Azaltılması

Gelir getirmeyen su (GGS) azaltılması, için öncelikle üretilen ve su depolarından çıkan suların ölçülmesi gereklidir. Buradaki altın kural ölçmezseniz, yönetemezsiniz! Dolayısıyla su kuyularının çıkışlarında ve su depolarının çıkışlarında debi ölçümleri yapılıp kayıtları tutulmalı temin tahakkuk karşılaştırılmaları yapılarak gelir getirmeyen su miktarı tespit edilmelidir.

İçme suyu dağıtım şebekesini yönetebileceğimiz izole alt bölgelere ayırıp bu izole alt bölgelerde su yönetimi yapmamız gereklidir. Su yönetiminde izole alt bölgelerde ölçüm ve basınç yönetimi ve aktif kayıp kaçak kontrolü de İkinci altın kuraldır.