Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

İçme Suyu Sistemlerinin Tespiti

İçme suyunun kaynaktan son kullanıcıya ulaşana kadar olması gereken su alma yapısı, iletim hatları, arıtma tesisi, depolar, dağıtım şebekesi ve şebeke üzerinde mevcut olan tüm enstrümanların (vanalar, vantuzlar, hidrantlar, ölçüm odaları) kapsadığı sistemler, içme suyu temin ve dağıtım sistemleri olarak adlandırılmaktadır. İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerini oluşturan her bir yapının konum, güzergah, derinlik, çap/cins, adetleri gibi bilgilerin eksiksiz olarak haritalandırılması, sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) aktarılması veya Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturularak entegrasyonunun sağlanması, içme suyu sistemlerinin yönetilmesi için öncelikli adımdır.

İçme suyu sistemlerinin yapım aşamasında haritalandırılması ve sayısallaştırılması oldukça kolay olmaktadır. Ancak eski yapılara sahip içme suyu sistemlerinin birçoğunda sayısal haritalar bulunmamaktadır. Gömülü olarak bulunan ve yerleri bilinmeyen içme suyu sistemlerinin bölgesel veya noktasal olarak bulunduğu konum, güzergah ve derinliklerin kazısız teknoloji cihazlarıyla tespit edilerek haritalandırılması, sayısallaştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) aktarılması mümkündür. Firmamız bünyesinde bulunan son kazısız teknoloji cihazlarımız (yeraltı radarı (GPR), kablo ve boru tespit dedektörleri, vana tespit dedektörleri, akustik dinleme mikrofonları, ultrasonik debimetreler) ve uzman kadrolarımızla içme suyu sistemlerini oluşturan her bir yapının konum, güzergah, derinlik tespitleri yapılarak haritalandırılması, sayısallaştırılması ve CBS entegrasyon hizmetleri sunmaktadır.

İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerinde su yönetimini sağlayabilmek için, tüm varlıkların haritalandırılmış, sayısallaştırılmış ve CBS oluşturulmuş içme suyu sistemine sahip olmak gerekir. İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerinin hidrolik modellemesi ve basınç yönetim çalışmalarına yön verecek sisteme ait tüm varlıkların boru hatları, vana, vantuz, basınç kırıcı vana, debimetre, sayaç, içme suyu depoları) biliniyor ve CBS’de sayısal şekilde mevcut olması önem arz etmektedir.

İçme suyu sistemlerinin tespitinde elektromanyetik, akustik ve geo radar teknolojileri kullanılmaktadır. Kablo/boru tespit dedektörleri metal boruların konum, derinlik ve güzergahlarının tespitinde, akustik dinleme mikrofonları, gürültü üreteçleri, yeraltı radarı (GPR) gibi sistemler metal olmayan boru hatları konum, derinlik ve güzergahların tespitinde kullanılmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistem (CBS) Altyapısının Önemi

 Altyapının tespit edilmesi ve coğrafi bilgi sistem(CBS) altyapısının oluşturulmasının önemini şu şekilde açıklayabiliriz:

  •  Altyapı kazı çalışmalarında mevcut diğer altyapı hatlarının coğrafi bilgi sistemi yardımıyla güzergah ve konumları belirlenerek emniyetli çalışma ortamı sağlamak.

  •  Yeraltında bulunan altyapı hatlarının (yağmur suyu, pissu, içme suyu hatları, doğal gaz hatları, elektrik hatları, telekomünikasyon hatları vb.) coğrafi bilgi sistem altyapısı ile sayısal ortamda ulaşılabilir hale getirmek.

  •  Kurumlar arasında koordineli çalışma yapılmasını sağlamak.

  •  Altyapı hatlarında analiz ve raporlamanın yapılmasını sağlamak.

  •  Altyapı hizmetlerinde yaşanması muhtemel sorun ve bu sorunlardan kaynaklı israfının önlenmesi ve altyapıdaki karmaşıklığın giderilmesi

Su Kayıp Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sisteminin Önemi

 Su kayıp yönetiminin yapılabilmesi için gerekli en temel madde içmesuyu şebekelerinin tespit edilerek içmesuyu şebekeleri coğrafi bilgi sistem(CBS) altyapısının oluşturulmasıdır. Su kayıp yönetiminde coğrafi bilgi sistem(CBS) altyapısının oluşturulmasının önemini şu şekilde sıralayabiliriz;

  •  Su kayıp yönetiminde mutlak olması gereken; dağıtım hatlarında bulunan ana hat, abone bağlantı hattı, vana, depo bilgileri ve bunların yer aldığı zemin ve topografya bilgilerinin coğrafi bilgi sistem(CBS) altyapısında yer alması

  •  Su kayıp yönetimini kolaylaştırmak için oluşturulan bölgesel ölçüm alanları(BÖA) da coğrafi bilgi sistemi(CBS) ile oluşturulur.

  •  Su kayıp yönetiminde gece debisi analizleri, basınç ölçüm analizleri içmesuyu sistemleri coğrafi bilgi sistem(CBS) altyapısında yer alan veriler ile yapılmaktadır.

 Firmamız altyapı hatlarının konum ve güzergahlarını tespitinde ve bu altyapı hatlarını sayısallaştırarak coğrafi bilgi sistemine aktarılmasında profesyonel personeller ile yapmaktadır. Sizlerde altyapı hatlarınızın tespit edilmesini ve coğrafi bilgi sistemine aktarılmasını istiyorsanız firmamızla iletişime geçmeniz yeterlidir.