Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz


BKV Kontrolörü

 Elektronik BKV Kontrolörü, basınç yönetiminde çok önemli ve vazgeçilmez bir yere sahiptir. Aynı kutu içerisinde Elektronik bölüm ve Hidrolik bölüm olmak üzere iki ayrı kısımdan oluşur. Elektronik bölüm, debi ve basınç değerlerini analiz ederek şebekedeki olması gereken basınca karar verir. Kutu içerisinde bulunan dahili GSM haberleşme modülü ile ölçülen tüm değerler sistem merkezine ulaştırılır. Aynı zamanda çift yönlü online iletişim özelliği sayesinde sistem merkezinden sahaya gönderilen işlem komutlarını alır ve işler.

Uygulama

DMA girişinde boru üzerinde uygun bir noktada by-pass hattı oluşturulur. By-pass hattı üzerine hidrolik model ile belirlenmiş uygun çapta debimetre, basınç kontrol vanası ve diğer enstrümanların montajı sağlanır.

 Şekilde görüldüğü üzere, debimetreden akış sinyal kablosu, bkv giriş ve çıkışından ise su bağlantısı BKV Kontrolöre yapılır. Ayrıca vana kumandası için BKV Kontrolörden uygun hortumla vana üzerindeki hidrolik aktüatöre bağlantı yapılır.

Yazılımsal ve donanımsal tüm ayarlar doğru bir şekilde yapıldıktan sonra sistem devreye alınır.

Kontrol Yetenekleri

- AKIŞA DUYARLI BASINÇ KONTROLÜ: Debi bilgisi referans alınarak yapılan kontroldür.

- TARİFERLİ BASINÇ KONTROLÜ: Tarife tablosundaki set değerlerine göre yapılan kontroldür.

- KRİTİK NOKTAYA GÖRE BASINÇ KONTROLÜ: Kritik nokta basıncı referans alınarak yapılan kontroldür.

- SABİT BASINÇ KONTROLÜ: DMA basıncını sabit bir değerde tutan kontroldür.

- UZAKTAN VANAYI TAM AÇMA/KAPATMA: Basınç Kontrol Vanasını uzaktan tam açar ya da tam kapatır.

Teknik Özellikler