Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

 Atıksu Yağmursuyu Hatları Güzergah ve Derinlik Tespiti

Atıksu hatları, endüstriyel veya evsel kullanımlar sonucu oluşan atıksuların arıtma tesisi veya ara terfi istasyonlarına ulaşmasını sağlayan kapalı kanal veya boru sistemlerinden oluşan yeraltı altyapı tesislerinden birisidir. Yağmursuyu hatları ise yağış, drenaj veya yüzeysel suların kanalizasyondan ayrı olarak belirli noktalara taşınmasını sağlayan açık veya kapalı boru/kanal sistemlerinden oluşan altyapı tesislerinden birisidir. Atıksu ve Yağmursuyu hatlarının, diğer altyapı tesislerinde olduğu gibi çoğu zaman yerleri ve güzergahları bilinmemektedir. Kazısız teknolojilerle (Yeraltı radarı (GPR), kablo boru tespit dedektörü, boru tespit sondaları, kanal görüntüleme robotları, metal dedektörü) ve uzman operatörler vasıtasıyla yapılacak bir takım planlı taramalar sonucu bilinmeyen atıksu ve yağmursuyu hatlarının konum, güzergah ve derinlik tespitlerini ve tespitlerin haritalandırılması, sayısallaştırılması veya CBS sistemine entegrasyonu Prestij Altyapı olarak anahtar teslim sunmuş olduğumuz hizmetlerdendir.         Tespiti yapılan atık su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında dünyada kazısız teknolojiler alanında uzmanlaşmış üreticilerin cihazları kullanılmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse müşterilerimizin istekleri ve talepleri doğrultusunda mevcutta gömülü olarak bulunan tüm altyapı elemanlarının konum, güzergah ve derinlik tespitleri yapılarak istenilmesi durumunda hatların sayısal ortama aktarılarak haritalarının oluşturulması da firmamızın yapmış olduğu iş kalemleri arasındadır.