Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz
Debi Ölçümü

Debi Ölçüm Hizmetleri

Debi Belirli bir kesit alanından geçen suyun belirli zamanda belirli miktarda geçişini ifade eden miktarına o akışkanın debisi denir. Debi ölçümü biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde, hidrolik modellemeler vb. için çok önemlidir. İçme suyu, drenaj, atık sular, sıvı hidrokarbonlar, petrol ürünleri, nafta, etilen, büten, benzen gibi kimyasal kirletici olmayan her türlü sıvının bir boru içinde basınç etkisiyle sahip olduğu debi miktarının doğru bir şekilde ölçülmesi çok önemlidir. Firmamız talep edilen birçok hatta debi ölçüm hizmetleri yapmaktadır. Boru içerisinden geçen akışkan sıvıların ölçümünün yanı sıra açık kanal debi ölçümleri de tarafımızca sunulmaktadır. Yapılan ölçümler istenilen formatta raporlanmaktadır. Boru içerisinden geçen sıvılarda sunulan hizmet ölçüm Aralığımız 50mm ile 5000mm aralığındadır.  Açık kanallarda ve kanalizasyon menholleri dahil sunulan debi ölçüm hizmetlerindeki çalışma aralığımız ise 3 metre derinlik 6 metre genişliğe sahip açık kanallar veya atık su, kanalizasyon ve yağmur suyu menhollerinden ölçüm alınabilmektedir. Değerli müşterilerimiz sizin de debi ölçüm hizmetlerine ihtiyacınız var ise lütfen bizlere sayfamızdaki iletişim bölümünden ulaşınız.

 ultrasonik-debimetre-olcum-hizmet-raporlama

 Debi ölçümü, temiz su hatlarında, endüstriyrel proses hatlarında, sulama suyu hatlarında ve atık su arıtma tesislerinde oldukça önemli bir uygulamadır. Bunun dışında sel suyu, birleştirilmiş atık su kollektörleri, arıtma tesislerinde çöktürme, filtrasyon akış izolasyon çalışmalarında da farklı uygulamaları bulunmaktadır. Debi ölçümü temel olarak iki ana gruba ayrılır;

-         Boru hatlarında debi ölçümü

-         Açık kanal debi ölçümü

 Boru Hatlarında Debi Ölçümü; kapalı borularda gerçekleştirilir. Bu tarz sistemler temiz su hattı veya endüstriyel proses su hatlarında kullanılır ve debi ölçümü gerçekleştirmek için hatta bir aparat yerleştirilir. Boru hatları debi ölçümü hizmetinde yaygın olarak kullanılan ölçüm cihazları şu şekilde sıralanabilir:

-        Ultrasonik debimetre

-         Elektromanyetik debimetre

-         Pitot tüpü debimetre

-         Vorteks debimetre

Ultrasonik Debimetre

 Boru üzerine yerleştirilecek tek veya iki adet sensör ve genellikle tek elle tutulabilen kontrol ünitesinden oluşur. Ayrıca sabit tip ultrasonik debimetrelerde vardır. Ultrasonik debi ölçer kapalı borularda debi ölçümü işleminde kullanılan çok kullanışlı bir cihazdır. Bunun en büyük sebebi ise taşınabilir olması ve debi ölçümü işleminin çok kısa bir sürede tamamlanabilmesidir. Ayrıca Ultrasonik debi ölçerler uygulandığı boruya kesinlikle zarar vermez ve debi ölçümü esnasında borudan geçen akışkanın akış hızına etki etmeden debi ölçümü yapar. Ultrasonik debimetre ile debi ölçümünde V, W ve Z ölçüm metotları kullanılır. Bu metotlar ölçüm yapılan hattın çapına göre değişmektedir. V metodu en çok tercih edilen yöntemdir.  Z metodu daha çok büyük çaplı borularda kullanılırken, W metodu ise küçük çaplı borularda kullanılır. Debi ölçümü için kullanılacak yöntem belirlendikten sonra cihazın kalibre edilmesi gerekmektedir. Kontrol ünitesi kalibre için adımları tek tek kullanıcıya tarif eder ve sonrasında debimetre çalışmaya hazır olur. Ancak boru üzerine yerleştirilecek sensörlerin türbülansa maruz kalan bölgelerden uzak yani dirsek, vana gibi parçalardan olabildiğince uzak olmasına dikkat edilmelidir. Ultrasonik debimetre anlık ve toplam debi ölçümü bilgisini litre/saniye, litre/dakika, Litre/saat, metreküp/saniye, metreküp/dakika, metreküp/saat birimleriyle ölçüm yapabilme kolaylığı sağlar.

Kalibrasyon için gerekli bilgiler:

  • Boru cinsi, neden imal edildiği
  • Boya varsa kalınlığı
  • Boru çapı
  • Boru et kalınlığı
  • Akışkanın cinsi

Elektromanyetik Debimetre

 İletkenlik değeri minimum 5µs/cm olan akış ile temas halinde ama akışa engel olmayan iki veya daha fazla bobinin ölçüm yapılacak hat çapı ile aynı doğrultuda bir gövdeye montajı ile oluşturulur. Elektrotlara elektrik akımı verildiğinde manyetik alan oluşturur ve elektrotlar arasında oluşan gerilim farkı ölçülür. Akışkanın hızı ile bu fark doğru orantılıdır. Böylece akış hızı gerilim farkı ile ilişkilendirilerek debi hesaplanabilir. Michael Faraday tarafından keşfedilen manyetik alan değişimiyle oluşan emk ya da Faraday'ın indüksiyon Kanunu incelenerek daha detaylı bilgi edinilebilir.

 Elektromanyetik debimetreler günümüzde iletken akışkanlar da çok tercih edilen ürünler arasında yer almakta ve gıda, tekstil, arıtma, kimya, petrokimya, tarım sulama gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

 Flanşlı tip, Sandviç tip, Kelepçe tipi, Dişli tip, daldırma tip gibi mekanik bağlantı çeşitleri,

 Paslanmaz Çelik, Alüminyum Alaşım, Plastik gibi gövde çeşitleri

 Kauçuk, teflon, Paslanmaz Çelik gibi iç kaplama çeşitleri bulunmaktadır.

 Kullanıcısına anlık ve toplam debi ölçümü bilgisini litre/saniye, litre/dakika, Litre/saat, metreküp/saniye, metreküp/dakika, metreküp/saat birimleriyle debi ölçümü yapabilme kolaylığı sağlar ayrıca doğru yönlü ve ters yönlüakış miktarlarını tespit edebilir.

Pitot Tüp Debimetre

 Pitot tüp debimetreler genelde sıvı, gaz, buhar olan hatların debi ölçümü için kullanılırlar. Pitot tüpler kanal içerisinde, özellikle yüksek hız ve yüksek sıcaklığın olduğu yerlerdeki ölçümler için idealdir. Pitot tüp ile hız ölçümü, pitot tüpün bir fark basınç ölçüm cihazına takılması ile kanal içerisindeki dinamik basıncın ölçülerek formülasyona yerleştirilmesi ile hava hızının hesaplandığı  bir yöntemdir.

Vorteks Debimetre

 Vorteks Debimetreler (Vortex Flowmeter) ters prizam boru denilen bir yapıya sahiptir. Bu ters prizma yapıya çarpan akışkan dairesel burguya benzer bir yapı şeklini alır. Akış frekansı yatay burgular halinde devam eder ve bu sensör tarafından algılanır. Sensör tarafından algılanan bu bilgi elektronik yapı tarafından yorumlanarak debi bilgisine dönüştürülür ve debi ölçümü yapılır.

Vorteks Debimetre Kullanım Yerleri

  • Bütün akışkan ve gazlarda kullanılabilir
  • Buhar uygulamaları
  • Kızgın yağ
  • Yüksek sıcaklığa ve basınca sahip akışkanlar

Açık Kanal Debi Ölçümü

 Açık Kanal Debi Ölçümü’nde; sıvı belli tipte bir kanalın içinde serbest yüzeyde akar. Örnek olarak dereler, sulama suyu kanalları ve savaklar verilebilir. Tam kapalı olmayan, yarı dolu fakat basınçlı olmayan kanallar (kanalizasyon boruları ve galeriler gibi) da açık kanal olarak sınıflandırılır. Açık kanallar daha çok yağmur suyu kanal sistemleri, atık su arıtma tesisleri, birçok endüstriyel atık uygulamaları ve su arıtma tesislerinde kullanılmaktadır.  Açık kanal debi ölçümü için kullanılan ikincil ölçüm sistemlerinin amacı; su seviyesinin ölçümü ölçülen su seviyesinin uygun akım hızına çevrilmesidir.  Debi ölçümü için, savak ve açık kanal debi ölçerin kombinasyonu gereklidir. Savaklar akımı, kontrollü hale getirir ve akım hızı ile bağlantılı olarak sıvı seviyesini oluşturur. Debi ölçerler bu seviyeyi ölçerek, bunu "sıvı seviyesi-akım hızı" ilişkisine dayanarak akım hızına çevirir. Yaygın olarak kullanılan seviye ölçerler şunlardır: 


Ultrasonik: Sıvı seviyesi, transmiterden gönderilen dalgaların, sıvı yüzeyine çarptıktan sonra alıcıya geri dönene kadar geçen sürenin belirlenmesi ile hesaplanır. 

Bubbler: Bubbler tüpü, su akımının içinde belirli bir seviyeye daldırılır ve sabitlenir. Daha sonra sabit hızla basınçlı hava verilerek hava kabarcığı oluşumu sağlanır ve hava basıncı ölçülür. Bu, su seviyesi ile orantılıdır ve böylece seviye ölçümü gerçekleştirilir. 

Submerged Basınç Transdüseri: Bu sistem bubbler ile benzer bir sistemdir. Farklı olarak, basınç transdüseri su akımının içine daldırılır. Sıvı seviyesi ile orantılı olarak basınç ölçümü gerçekleştirilir.

Alana Bağlı Hız Ölçümü: Bu sistemde debi, ortalama akım hızı ile o noktada akım alanının çarpımından elde edilir. Açık kanalda bunun için iki ayrı ölçüm gereklidir; bir tanesi ortalama hız ölçümü diğeri de akış derinliğidir. Bu iki değerin cihaz tarafından tayin edilip gerekli işlemlerin yapılmasından sonra cihaz kullanıcıya istenen birim üzerinden debi ölçümünü verir.

Detaylı bilgi için sitemizdeki iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.acik-kanal-debimetresi

 

 acik-kanallarda-debi-olcumu