Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Elektrik ve Telekomünikasyon Hatları Güzergah ve Derinlik Tespiti

 Elektrik üretim santrallerinden iletim hatlarıyla belirli istasyonlara ulaştırılan, genellikle yerleşim yerlerinde yeraltında gömülü olarak bulunan enerji iletim ve dağıtımı sağlayan Elektrik hatları en yaygın olarak bulunan altyapı tesislerinden birisidir. Telekomünikasyonu (iletişim, sinyalizasyon, görüntü, veri aktarımı) sağlayan fiberoptik (F/O) veya metalik kablo hatlarıyla yeraltında geniş bir ağa sahip bir diğer altyapı tesisi telekomünikasyon hatları olarak tanımlanabilir. Elektrik ve telekomünikasyon hatları oldukça karmaşık ve geniş alanlara hizmet eden yeraltı altyapı tesislerinin güzergah ve derinliklerinin biliniyor olması kesintisiz ve kalite bir hizmet sağlayabilmek için önemlidir.

 Enerji̇ Ve Telekomi̇ni̇kasyon Hatlari Güzergah Ve Deri̇nli̇k Tespi̇ti̇, Enerji hatları günümüz teknolojisinde hayatımızda çok önemli bir yere sahip bugün bir saat elektriksiz kalmak tüketiciler açısında tüm her şeyin durması anlamına gelmektedir bu nedenle yapmış olduğunuz kazılarda herhangi bir tespit ekipmanı kullanmadan altında ne olduğunu bilmediğimiz bir yeri kazmak çok riskli ve tehlikelidir. Çünkü koparacağınız herhangi bir enerji hattı çok büyük maddi zararların dışında can kayıplarına da neden olabilmektedir. Bizler bu bilinmezlik ve kaos ortamın oluşmaması için siz değerli müşterilerimize yeraltında mevcutta gömülü olan enerjili veya enerjisiz tüm elektrik hattı tespiti konum, güzergah, derinlik tespitlerini ve haritalandırılması hizmetlerini sunmaktayız.

 enerji-telekom-hatlari-kablo-guzergah-derinlik-tespiti

 Elektrik hattı tespiti yanı sıra telekom hattı tespiti de hiç de önemsenmeyecek durumda olmayıp günlük yaşamımızda internetsiz neredeyse çalışma hayatı yok denecek kadar azdır, dolayısıyla yapılan bir kazıda koparılacak iletişim veya fiber optik hatlar kazı yapan firmalara cezayı yaptırımların dışında çok ciddi gereksiz sürpriz maliyetler çıkarmaktadır.

 Elektrik ve telekomünikasyon dağıtım firmaları, üniversiteler, havalimanları, limanlar, üretim tesisleri, askeri tesisler, patlayıcı-parlayıcı gibi tehlikeli ürün üretim, depolama ve taşıma tesisleri, petrol ve gaz dağıtım tesisleri gibi kritik tesislerde gömülü olarak bulunan tüm elektrik ve telekomünikasyon hatlarının bulunduğu konum, derinlik ve güzergahlarının Prestij Altyapı olarak kazısız teknolojilerimiz (Yeraltı radarı (GPR), kablo boru tespit dedektörü, metal dedektörü) ve uzman kadromuz sayesinde yüksek hassasiyetlerle tespit ederek, yapılan tespitlerin haritalandırılması, sayısallaştırılması ve CBS entegrasyon hizmetlerini sunmaktayız.