Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz
Dedektör

Dedektör Nedir?

Yeraltında bulunan herhangi bir materyali tespit etmeye yarayan cihaza dedektör denir.

Dedektör’ün Tarihçesi

19 yüzyılın sonlarına doğru, birçok bilim adamı ve mühendis, artan elektrik teorisi bilgisini metali belirleyecek bir cihaz tasarlamak için kullandılar. Cevher taşıyan kayaları bulmak için böyle bir cihazın kullanılması, onu kullanan herhangi bir madenci için büyük bir avantaj sağlayacaktır. 1874'te Parisli mucit Gustave Trouvé , insan hastalardan mermi gibi metal nesneleri bulmak ve çıkarmak için el tipi bir cihaz geliştirdi. Trouvé'den esinlenilen Alexander Graham Bell , Amerikan Başkanı James Garfield'ın göğsünde bulunan bir mermiyi bulmak için benzer bir cihaz geliştirdi.

Dedektör’ün modern gelişimi 1920'lerde başladı. Gerhard Fischer navigasyon için kullanılacak bir radyo yön bulma sistemi geliştirmişti. Sistem son derece iyi çalıştı, ancak Fischer arazide cevher taşıyan kayaların bulunduğu alanlarda anormallikler olduğunu fark etti. Bir radyo ışını metal tarafından bozulabiliyorsa, radyo frekansında rezonans gösteren bir arama bobini kullanarak metali algılayacak bir makine tasarlamanın mümkün olması gerektiğine karar verdi ve 1925 yılında metal dedektörü üretti.

Dedektörlerdeki en büyük teknik değişiklik indüksiyon-denge sisteminin geliştirilmesiydi. Bu sistem elektriksel olarak dengelenmiş iki bobin içeriyordu. Metal çevrelerine tanıtıldığında, dengesizleşeceklerdi. Dedektörlerin metaller arasında ayrım yapmasına izin veren şey, her bir metalin alternatif akıma maruz kaldığında farklı bir faz tepkisine sahip olmasıydı. Bilim adamları bu gerçeği uzun zamandır biliyorlardı; zamanla, istenmeyen metalleri göz ardı ederken, arzu edilen metalleri seçici olarak tespit edebilen dedektörler geliştirilmiştir.Teknolojinin gelişmesi ve dedektörlere olan taleplerin artmasıyla dedektörler gittikçe gelişmiş ve istenilen taleplere cevap verir olmuştur. Günümüzde birçok farklı dedektör çeşidi vardır. Bunlar;

 

Metal dedektörü

Kablo/Boru dedektörü

Su kaçağı bulma dedektörü

Yeraltı dedektörü(GPR)

Hobi Dedektörü

 

Metal Dedektörü

Belli bir uzaklıktan metalleri algılayan cihazlara metal dedektörü denir. Metal dedektörü manyetik indüksiyon prensibi ile çalışır. Bir hedefe veya ortama manyetik alan yayınlar ve geri dönen sinyali analiz ederler, yayınlanan manyetik alan zamanla değişken olup genellikle ses frekansı civarındadır.

Metal dedektörlerinin uygulama alanı oldukça geniştir. Arkeolojik kazılarda mutlaka metal dedektörleri kullanılır. Mabet, mahzen, tünel gibi yeraltındaki boşlukların tespiti ile tarihi eserlerin ve takılar gibi objelerin aramasında kullanılmaktadır. Güvenlik amaçlı olarak; havaalanı, alışveriş merkezi, konserler gibi kamusal ve özel alanlarda insanların üzerlerindeki ateşli ve ateşsiz silahlar metal dedektörleriyle aranmaktadır. Askeri alanda ise mayınlar, bomba ve benzeri mühimmatın yerini tespit etmek için kullanılır.

Özellikle günümüzde telefon, doğalgaz, elektrik, su, kanalizasyon ve benzeri dağıtım kurumları; kaybolan logar kapakları ve su vanalarını bulmada metal dedektörü çok önemli bir yere sahiptir.

Kablo/Boru Dedektörü

Bir kablo/boru dedektörü genellikle iki modülden oluşur

- Verici

- Alıcı

Verici temel olarak izlenecek yeraltı kablosuna sinyal akımı sağlayan bir cihazdır. Sinyal genellikle verici tarafından belirli bir frekansa ayarlanabilir. Bu sinyal, daha sonra bir alıcı tarafından tespit edilebilen, kablo çevresinde aynı frekansta bir elektromanyetik alan oluşturur.

Sinyal kabloya doğrudan bağlantı yöntemi veya indüksiyon yöntemi ile iletilebilir . Doğrudan bağlantı yöntemi, kabloya bir sinyal uygulamanın en etkili yoludur ve mümkün olan yerlerde kullanılmalıdır. Bu yöntemde, verici bir ucundan doğrudan kabloya bağlanırken, diğer uç devreyi tamamlamak için topraklanır. İndüksiyon yönteminde, kabloya herhangi bir fiziksel bağlantıya gerek yoktur. Zeminden elektromanyetik olarak indükleyerek sinyal iletir.

Alıcı kablonun etrafından iletilen sinyal tarafından oluşturulan elektromanyetik alanı tespit eder. Elektromanyetik alan, kablonun üstündeki zeminden yukarıda tespit edilebilir. Ayrıca, enerji içeren kabloların elektromanyetik alanını tespit etmek için de alıcı kullanılır.

Kablo boru dedektörü radyo dalgaları yardımıyla yeraltında bulunan metal içme suyu, doğalgaz, atık/yağmur suyu hatları ve telekomünikasyon/elektrik hatlarının yer ve güzergah tespitinde kullanılır. Kablo boru dedektörleri özellikleri ve tespit yapılan zeminin yapısına göre 6-10 metre arası etkinliğe sahiptir. Ayrıca kullanılan ek enstrümanlar sayesinde tespiti yapılan hatlardaki arıza ve hatalar da kullanılacak ek aksesuarlarla belirlenebilmektedir.

Su Kaçağı Bulma Dedektörü

Boru hattındaki tahrip olmuş noktadan akan su boru hattındaki basınca göre akustik ses oluşmasına neden olur. Bu akustik sesler zeminin yapısına göre belirli bir alandan yüzeye iletilirler. Bu seslerin insan kulağıyla direk duyulması neredeyse imkansızdır. Akustik su kaçağı bulma dedektörü çok düşük sesleri dahi alarak kaçağın noktasal yerinin belirlenmesine ve hem zaman hem de maliyet kazancı sağlar.

Yeraltı Dedektörü, Yeraltı Radarı (GPR)

Yeraltı dedektörü (GPR) yer altı yapıları için yüksek çözünürlüklü bir jeofizik araştırma cihazıdır. Genel hatlarıyla bir verici anten, alıcı anten ve kayıtçıdan oluşur. GPR ölçüm düzeneğinde alıcı ve verici antenler veya her ikisinin bir arada bulunduğu tek anten kutusu kullanılmaktadır. Verici anten yeraltına yüksek frekansta radyo dalgaları gönderir. Gönderilen dalga yeraltında gömülü bir nesneye veya katman / seviye sınırına rastladığında, alıcı anten bu yüzeylerden yansıyan dalgalardaki varyasyonları görüntüler. Kullanım ve taşıma kolaylığı sebebiyle geniş bir uygulama alanına sahiptir. GPR’ın kullanım alanları şu şekildedir;

Yeraltında gömülü bulunan plastik, metal ve beton su, doğalgaz, kanalizasyon/yağmur suyu, telekomünikasyon/elektrik hatlarının tespitinde

Askeri uygulama olarak, hedef hareketinin tespit edilmesi, mayın tespitinde

Kurtarma operasyonlarında, deprem ve çığ gibi durumlarda kazazedeleri (afetzedeleri) tespit etmek ve yerlerini belirlemek

Yol, havaalanı, yerleşim alanı, maden galerisi araştırmaları, tavan, taban ve duvarların incelenmesi

Antik şehir, tapınak, mezar, dehliz vb. tarihi kalıntıların bulunması,

Cezaevi firar tünellerinin tespiti, ceset ve toplu mezarların yerlerinin bulunması gibi birçok farklı alanda da kullanılabilir.

 

Hobi Dedektörü

Hobi detektörü, ortalama bir arazide çeşitli hedeflere eşit bir seviyede hassasiyet sunmak üzere tasarlanmıştır. Öte yandan, hobi dedektörleri taranan yüzeyde bulunan yabancı maddelere karşı aranan materyalin ayrımcılığını sağlamak için optimize edilmiştir.

Hobi dedektörleri, ayırt edici taramaları gerçekleştirmek için yöntemler, teknolojiler, ayrıntılı hesaplamalar ve birikmiş bilgi üzerine kuruludur.

 

Prestij Grup olarak ileri kazısız teknoloji ekipmanlarımız ile kayıp olan telekomünikasyon, doğalgaz, elektrik, su, kanalizasyon logar kapakları ve su vanalarını noktasal tespit ederek gereksiz kazı maliyetlerinden ve zaman kaybından sizleri kurtarıyoruz.

Ayrıca metal, plastik ve beton içme suyu, doğalgaz, atık/yağmur suyu hatları ve telekomünikasyon/elektrik hatlarının yer ve güzergahlarının tespiti yaparak sayısallaştırıyoruz.

Firmamızdan kablo bulma, kablo boru dedektörü ve GPR Yeraltı Radarı cihazlarını kiralayabilirsiniz. Türkiye’nin geneline kablo bulma kazı öncesi altyapı tespiti, su kaçak tespiti hizmetlerini ve cihaz kiralama hizmetini vermekteyiz. 

Detaylı bilgi için sitemizdeki iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.