Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz
Gelir Getirmeyen Su

Gelir Getirmeyen Su Nedir?

Gelir getirmeyen su (NRW), su dağıtım sisteminde bir yerde kaybolan ve maddi kazanç sağlamayan sudur. Bu ekonomileri ve mevcut kaynakları etkileyen, kullanılamayan veya ödenmeyen su anlamına gelir.

Gelir getirmeyen su (NRW)nedenleri; fiziki kayıp kaçaklar ve kötü su yönetiminden yasadışı bağlantılara ve yetkisiz tüketime kadar çok çeşitlidir. 

Fiziki Kayıp Kaçaklar

Sızıntılar, boru şebekesinden su kaybına neden olur. Bu, mevcut suyun kaybolduğu ve asla tüketicilere ulaşmadığı anlamına gelir. Sızıntılardan kaynaklanan su kaybı bu nedenle hem tesislerin ekonomisini hem de olası rahatsızlıklarla çevreyi etkiler ve gereksiz kaynak israfına neden olur. Sızıntılar ve boru patlamaları, bakım eksikliği, korozyon veya aşınma ve yıpranma nedeniyle aniden veya zaman içinde kademeli olarak gelişebilir.

Kötü Su yönetimi

Dünyanın birçok yerinde su kaynaklarının kötü yönetimi su kaybına neden olur. Bu, örneğin, kaçaklara ve boru patlamalarına neden olan tedarik ağının bakımının yapılmaması ya da kamu hizmetlerinin tüketicilere fiili tüketime göre fatura kesememesi olabilir.

İzinsiz tüketim, örneğin su hırsızlığı veya bu amaca atanmamış rastgele bir yangın musluğundan bir tankeri doldurulmasıdır.

Gelir Getirmeyen Su Yönetimi

Bir su dağıtım şebekesini işletmek kolay bir iş değildir. Su dağıtım şebekesi genellikle geniş bir alanı ve karmaşık, gizli bir boru sistemini kapsar ve bu da fiziki kayıp kaçakları veya yasa dışı bağlantıları tespit etmeyi zorlaştırır. 

Bu nedenle, tedarik ağını daha küçük bölümlere - bölgesel ölçüm alanları (BÖA) - bölmek daha verimli bir tekniktir ve böylece su kayıplarını hesaplamak daha kolaydır. BÖA'ları kullanarak, su tedarik şebekesinin farklı alanlarındaki su basıncını ölçmek ve yönetmek de mümkündür.

gelir-getirmeyen-su-yonetimi

Sürdürülebilir Şehirler Projesi

Sürdürülebilir şehirler; sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmayı gerçekleştirirken aynı zamanda doğal kaynakları az tüketen ve yenilenebilir hale getirmeye çalışan yerleşim birimleri olarak tanımlanmaktadır. Mevcut su kaynaklarının korunması ve en verimli şekilde kaynaktan tüketiciye ulaştırılması sürdürülebilir şehirlerde hayatın devamlılığı için en önemli konumdadır.

Mevcut su kaynaklarının korunması ve kaynaktan tüketiciye en verimli şekilde ulaştırılması için ülkemizde Dünya Bankası ve İller Bankası liderliğinde Sürdürülebilir Şehirler Projesi geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında ülkemizdeki bütün su idarelerine yol gösterici olması için gelir getirmeyen su yönetimi kılavuzu hazırlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Balıkesir ili Kepsut ilçesi pilot bölge olarak seçilmiştir.

Firmamız seçilen pilot bölgede aşağıdaki iş kalemlerini başarıyla tamamlayarak gelir getirmeyen su yönetimi kılavuzunun hazırlanmasını sağlamıştır.

  • İçme suyu hatlarının güzergah, konum tespiti ve haritalandırılması,

          - Bu iş kapsamında 16 km içme suyu hattı konum ve güzergahı noktasal tespit edilerek haritalandırılmıştır.

  • Debi ölçümleri ve analizlerinin yapılması,
  • Hidrolik modelleme ve saha kalibrasyonlarının yapılması
  • Bölgesel ölçüm alanları(BÖA) ve basınç yönetim alanları(BYA) oluşturulması
  • Sıfır basınç testlerinin yapılması,
  • Fiziki kaçakların noktasal tespiti,

         - Bu iş kapsamında %60 mertebelerinde olan fiziki kayıp kaçak miktarı proje sonunda %30 seviyesine indirilmiştir.gelir-getirmeyen-su

Firmamız gelir getirmeyen su yönetimi kılavuzunun hazırlanmasını sonrası dünya bankası ve iller bankası liderliğinde Antalya’da 30 büyükşehir belediyesinin su idarelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda sunumlar yaparak hem yapılan örnek proje hakkında bilgiler vermiş hemde hazırlanan gelir getirmeyen su yönetimi kılavuzunun tanıtımı yapılmıştır.