Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

İçme Suyu Sistemlerinin Hidrolik Modellemesi ve Sahada Kalibrasyonu

 İçme suyu sistemlerinin hidrolik modellemesi, iletim ve dağıtım hatlarıyla taşınan veya taşınacak olan suyun, hidrolik olarak ne şekilde hareket ettiğini veya edeceğini modellemeye yarayan bir takım matematiksel hesapları içeren analiz mekanizmasıdır. İçme suyu şebekelerinin hidrolik modelleme ve saha kalibrasyon çalışmaları, Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın resmi gazetede  yayınlanmış olduğu “İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ” yönetmeliklerinde belirtildiği gibi kaynaklarımızın daha etkin, verimli ve israfın olmadığı şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar arasında ön sıralarda yer almaktadır.

 İçme suyu şebekelerinin hidrolik modellemesi ve saha kalibrasyonlarının başarılı şekilde yapılabilmesi için içme suyu sistemlerinde yer alan tüm varlıkların (boru hatları, vana, vantuz, basınç kırıcı vana (BKV), debimetre, sayaç, içme suyu depoları) biliniyor ve sayısal bir şekilde olması gerekmektedir. CBS entegrasyonu sağlanmış içme suyu şebekelerinin en yaygın modelleme yazılımları kullanarak modelin oluşturulması, oluşturulan modelin sahada belirlenen kritik noktalarda portatif ultrasonik debimetreler, basınç ölçüm ve kaydedici üniteler kullanılarak geçici debi basınç ölçümleri, sıfır basınç ve step test çalışmalarıyla hidrolik modelin sahada kalibrasyonları yapılmalıdır.

Hidrolik Model Rapor Sonuçlarına Göre İyileştirme ve Kayıp-Kaçak Azaltma Programı Oluşturulması

 Prestij Grup bünyesinde bulunan kazısız teknolojileri ve uzman kadrosu sayesinde, hidrolik modeli yapılmış depo besleme kademesi ve Ölçülebilir İzole Alt Bölgelerin (DMA) tasarım öncesi ve sonrası yapılan tüm çalışmaları raporlayarak temin edilen ve tüketilen su miktarları, fiziki ve idari kayıp miktarları, gelir getirmeyen su(GGS) miktarları, elde edilen kazançlar, basınç yönetimi ve takibi, imar ve nüfus durumlarına göre bölgenin genişleme analizleri, depo hacmi yeterliliği, rehabilitasyon öncelikleri belirlenerek sistematik şekilde takiplerin ve günlük işletme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Prestij Grup olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen yönergeler ve Su Denge Formunda yer alan hesaplamalar doğrultusunda hizmetler sunmaktayız.

 Prestij Altyapı olarak içme suyu şebekelerinde hidrolik modelleme ve saha kalibrasyonlarının yapılması ve bu aşamaya gelinceye kadar tüm içme suyu şebekelerinin tespiti, haritalandırılması, sayısallaştırılması, CBS entegrasyon hizmetlerini sunmaktadır. Tüm içme suyu sistemlerinde su kayıplarıyla mücadele edilebilmesi için hidrolik modelleme ve sonrasında yapılması gereken fiziki su kaçaklarının noktasal tespit ve onarım çalışmaları da Prestij Altyapı olarak sunmuş olduğumuz hizmetlerden birisidir.