Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Su Yönetim Sistemleri

 Ülkemiz gibi su zengini olmayan ülkeler mevcut su kaynaklarını en iyi şekilde geliştirmek, yönetmek, kullanmak ve korumak zorundadır. Su Yönetim Sistemleri nüfus artışına paralel olarak ülkemizde en önemli sorun haline gelen suyun daha verimli kullanılabilmesi için su idarelerine ve belediyelere akıllı su yönetimi çözümleri sunmaktadır.

Su Yönetim Sistemleri suyun kaynağından son kullanıcıya ulaşmasına kadar olan sürecin en etkin şekilde yönetilmesi için akıllı ve yönetimi kolay sistemler sunmaktadır.

Su Yönetim Sistemleri ile su idarelerinin gelirlerinin artması, işletme maliyetlerinin düşmesi, su kalitesinin yükseltilmesi, vatandaşlara yüksek standartlarda hizmet sağlanması, abone ve su idarelerinin memnuniyetinin arttırılması mümkün kılınmaktadır.

Neden Su Yönetim Sistemleri

  • Tüm verileri tek bir merkez üzerinden yönetmeyi sağlar.
  • İşletmelere merkezden detaylı yönetim ve denetim kabiliyeti kazandırır.
  • Kaynakların verimli bir şekilde kullanımını sağlar.
  • İşletme ve yatırım maliyetlerini minimuma indirir.

Su Yönetimi Sistem Bileşenleri

Su yönetim sistemleri sahadan gelen tüm verilerin operatörlerin takip edebileceği ve yorumlayabileceği şekilde ekrana yansıtılmasını sağlamaktadır. Bu sayede geniş bir alana yayılmış organizasyonların tek merkezden detaylı yönetimi mümkün kılınmaktadır. Bu organizasyonun sağlanması için aşağıdaki su yönetimi bileşenleri kullanılmaktadır.

  • BKV Kontrolörü
  • Veri Kaydedici
  • Mobil Veri Kaydedici
  • Basınç Yönetim Yazılımı