Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Su Kaçağı Tespiti

Yeraltından geçen su hatlarında meydana gelen su arızalarının noktasal olarak yerinin belirlenmesine su kaçağı tespiti denir. İçme suyu hatları, yangın hatları, soğutma hatları, ısıtma hatları gibi hatlarda zamanla borularda arızalar meydana gelmesinden dolayı su kaçakları yaşanır ve bu hatlar genellikle yeraltında olduğundan dolayı arıza yerinin su kaçak tespitiyle belirlenmesi gereklidir.

Su Kaçak Tespiti Neden Önemlidir?

Su canlılar için hayat demektir. İnsanlar için su her şeyden daha önemlidir. Özellikle de günümüzde dünya genelinde yaşanan kuraklıklar sonrasında su kaynaklarının önemi daha da artmış ve bu kaynakların israf edilmeden kullanılması son derece elzem bir hal almıştır. Su kaynaklarının israf edilmeden kaynaktan kullanıcıya ulaştırılması çok önemlidir. İletim hatlarında su kayıpları olabilmektedir. Bu kayıpların en büyük nedeni fiziki su kaçaklarıdır. Su kaçaklarının önlenmesi için su kaçak tespiti yapılması gereklidir. Bu sayede su kaybının önüne geçilebilir.

Su Kaçak Tespitinin Faydaları

 • Su kaçak tespiti ile su kaynaklarının israf olmasının önüne geçilir.

 • Yangın hatları bir yangın anında müdahale için çok önemlidir ve bu hatlarının belirli bir basınca sahip olması gereklidir. Fakat bu hatlarda oluşan herhangi bir arıza basıncın düşmesine neden olur. Bu sorunu önlemek için su kaçak tespiti yapılmalıdır.

 • Jeotermal hatlarda meydana gelen arızaların konumu su kaçak tespiti ile noktasal olarak belirlenebilir.

Su Kaçak Tespiti Nasıl Yapılır?

Firmamız su kaçak tespitinde en ileri teknolojik ürünleri kullanarak yeraltında bulunan içme suyu hatları ve bu hatlar üzerindeki vana, vantuz, BKV gibi enstrümanları tespit edip sayısallaştırarak CBS ye aktarmaktadır. Hidrolik modelleme yapılarak DMA kurulumu ve izole alt bölge oluşturulmasını sağlayarak su kaçağını noktasal olarak tespit etmektedir. Firmamız bünyesinde bulunan uzman kadrosunun uzun yıllara dayanan saha deneyimi ve başarısı ve kullandığı ileri teknoloji cihazlar ile sunduğu hizmetlerle Türkiye de lider firmadır.

Su Kaçak Tespiti İçin Kullanılan Malzemeler

Su kaçak tespitinde kullanılan temel ekipmanlar akustik dinleme mikrofonlarıdır. Su hatlarında oluşan arızalar hatlardaki su basıncının etkisiyle akustik bir ses meydana getirir. Akustik dinleme mikrofonları oluşan akustik sesi dinleyerek su kaçağının yerini noktasal tespit eder. Akustik dinleme mikrofonları dışında su kaçağının tespitini kolaylaştırmak için kazısız teknolojiler de kullanılmaktadır. Bunlar;

 • Su hatlarının geçtiği güzergahı tespit etmek için yeraltı radarı (GPR)

 • Metal boru hatlarının geçtiği güzergahı tespit etmek için boru dedektörü

 • Su arızasını bölgesel tespit eden noise logger ve korelatör

 • Su hatlarında arızanın olup olmadığını kontrol etmek için debimetre

Noktasal Su Kaçağı Bulma

Günümüzde su hatlarında meydana gelen su kaçağı insanların yaşadığı en büyük sıkıntılardan biridir. Su kaçaklarının meydana gelmesinin başlıca sebepleri arasında hatalı malzeme kullanımı, imalat sırasında kötü işçilik, malzemenin kullanım ömrünü doldurması, şehir içi hatların maruz kaldığı ağırlığı kaldıramaması gibi nedenler gelmektedir.

 Su hatlarında meydana gelen su kaçağı çok önemli maliyet kayıplarına neden olduğu gibi aynı zaman da ve en önemlisi gün geçtikçe azalan içme suyu kaynaklarının israf olmasına neden olmaktadır. Su kaçakları noktasal tespit edilip sorun giderilerek hem maliyet kaybı önlenmiş olur hem de azalan su kaynakları korunarak su israfı önlenmiş olur. Bundan dolayı noktasal su kaçağı bulma günümüzde oldukça önemlidir.

Noktasal Su Kaçağı Bulmanın Önemi

Günümüzde insanlar ve diğer bütün canlılar için en önemli ihtiyaç olarak su ihtiyacı gelmektedir. Tarih borunca da su ihtiyacı insanlar ve diğer bütün canlılar için her zaman en başta gelmiştir. Dünyamızda artan nüfus ve gün geçtikçe azalan su kaynaklarından dolayı su ihtiyacı çok daha önemli hale gelmiştir. Bundan dolayı günümüzde azalan su kaynakları korunmalı ve su israfın önüne geçilmelidir. Su kaynaklarının israf olmasını önlemenin en etkin yolu su kaçaklarının önüne geçmektir. 

Noktasal su kaçağı bulmanın faydaları;

 • Noktasal su kaçağı bulma ile su israfı büyük oranda önlenebilir ve boşa akan suyun maliyeti önlenebilir.

 • Basınçlı olması gereken yangın hidrant hatlarının basıncı yükseltilerek düzenli çalışması sağlanabilir.

 • İsale hatlarında kullanılan su basan pompaların fazla çalışması önlenerek elektrik tasarrufu sağlanabilir.

Yeraltı Su Kaçak Tespiti

Yeraltı hatlarında oluşan su kaçakları genellikle kalitesiz malzeme, kötü işçilik, ağır tonajlı araçların baskısı, korozyona uğrayan borular, zamanla yıpranan contalar, boru ek yerleri ve yanlış projelendirmeden dolayı yeraltı su kaçakları oluşmaktadır. Bu nedenlerden dolayı yeraltı hatlarında bulunan yüksek basınçtan dolayı boruların ve malzemenin zayıf yerinden su arızasına sebep olmaktadır. Şebeke hatlarında oluşan su kaçakları yeraltında kaldığı için zemine çıkması zaman almaktadır. Bu durum meydana gelen sorunun geç fark edilmesine sebep olur ve geçen süre zarfında su israf olmuş olur. Su israfının önlenmesi için yeraltı su kaçak tespiti yapılmalıdır. Türkiye geneli faaliyetini sürdürmekte olan firmamızla iletişime geçebilir su arızasını noktasal tespitini yaptırabilirsiniz.

Su Kaçağı Bulma

Yeraltı hatlarında su arızasını tespit etmek için yüksek hassasiyetli kazısız teknolojik cihazlar ve bir uzman tarafında su kaçağı tespiti yapılması gerekir. Su kaçağı bulma çalışması uzun zaman alan ve büyük ölçüde taranan alanın büyüklüğüne ve diğer faktörlere bağlıdır. Firmamız uzman kadrosu ve kullandığı kazısız teknolojiler ile Türkiye’nin her yerine hizmet vermektedir.

Akustik Dinleme Mikrofonu: Yeraltı su hatlarında meydana gelen bir sızıntıyı bulmak için kullanılan bir kazısız teknolojik alettir. Akustik sızıntı detektörü yeraltında ki bir boru hattında meydana gelen su sızıntının yarattığı ses titreşimlerini algılayarak su kaçağının noktasal tespit edilmesine yardımcı olur.

Borularda Su Kaçak Tespiti

Yeraltında bulunan su hatları zamanla yıpranmakta ve su kaçakları meydana gelmektedir. Su kaçaklarının noktasal tespiti için borularda su kaçak tespiti yapılabilir. Yeraltındaki hatlar üzerinde oluşan sızıntının belirlenebilmesi için özellikle kırma işlemi yapılmadan firmamız tarafından kazısız teknolojiler kullanarak profesyonel şekilde yapmaktadır. Su kaçaklarında ekstra masrafların önlenebilmesi için yalnızca kaçağın oluştuğu bölgeye müdahale edilerek sorunun noktasal tespitler ile çözülmesi sağlanmaktadır.

Noktasal Su Kaçak Tespiti

Su hatlarında meydana gelen su kaçağı sorunları su kaynaklarının israf olmasının en önemli nedenidir. Zaman içinde meydana gelen fiziki su kaçağı sorunu müdahale edilmediğinde su israfı gittikçe artmakta ve maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Yeraltı su hatlarında meydana gelen bu fiziki su kaçaklarının tespit etmek oldukça zor bir iştir. Meydana gelen su kaçakların noktasal tespiti için mutlaka su kaçak tespit sistemleri kullanılmalıdır. Su kaçak tespit sistemleri sayesinde noktasal su kaçak tespiti daha kolay ve başarılı olacaktır. Bu sayede arızanın yeri noktasal tespit edilerek sorun giderilmiş olacaktır.

Su Kaçak Tespit Sistemleri

Akustik Dinleme Mikrofonu

Akustik dinleme mikrofonları yeraltında bulunan basınçlı su iletim hatlarındaki suyun akışının meydana çıkardığı sesleri algılayarak boru hatlarının konumunun belirlenmesini sağlar. Ayrıca akustik dinleme mikrofonları ile su hatlarındaki fiziki kaçaklarında noktasal belirlenmesi sağlanır.

Noise Loger

Noise logerlar su kaçaklarının tespitini son derece kolaylaştıran cihazlardır. Noise loger ile yapılan çalışmalar ile su kaçağının yeri rahatlıkla tespit edilebilir. Noise logerlar en küçük su arızalarını dahi kolayca tespit ederek zaman ve enerji tasarrufu sağlarlar.

Debimetreler

Yeraltı su hatlarında su arızasının olup olmadığının tespitinin bir yolu da su hattında debi ölçümüdür. Debimetre yardımıyla düzenli aralıklarla su hatlarında yapılan kontroller ile su arızasının meydana gelip gelmediği anlaşılabilir.

Zemin Radar(GPR)

Zemin radarı (GPR) radyo dalgaları yayarak altyapı elemanlarını tespit edebilmektedir. Yeraltında herhangi bir nesne tespit edildiğinde gönderilen dalgalar yansır ve bilgisayar veya cihazın kendi ekranı sayesinde zemin ve altyapı profili tespit edilebilir. Yeraltı su hatlarının konum ve güzergahını belirleyerek su kaçak tespitini oldukça kolaylaştırır.

Kablo Boru Dedektörü

Kablo boru dedektörleri radyo dalgaları yardımıyla yeraltında bulunan metal su hatlarının konum ve güzergahını belirlemede kullanılır. Konum ve güzergahı bilinen hatlarda noktasal su kaçak tespiti çalışması yapmak hem daha kolaydır hem de daha verimli sonuçlar elde edilir.

Günümüzde fiziki su kaçağı problemleri insanların yaşadığı en büyük sıkıntılardan biridir. Su kaçaklarını oluşturan başlıca sebepler arasında hatalı malzeme kullanımı, imalat sırasında kötü işçilik, kullanılan malzemenin kullanım ömrünü doldurması, şehir içi hatların maruz kaldığı ağırlığı kaldıramaması gibi nedenler gelmektedir.

 Fiziki su kaçağı çok önemli maliyet kayıplarına neden olduğu gibi aynı zaman da ve en önemlisi dünyamızda gittikçe azalan içme suyu kaynaklarının israf olmasına neden olmaktadır. Fiziki su kaçakları tespit edilip sorun giderilerek hem maliyet kaybı önlenmiş olur hem de geleceğimizin suyunu koruyarak israf olmasını önlemiş oluruz. Bundan dolayı oldukça önemlidir.

Fi̇zi̇ki̇ Su Kaçak Tespi̇t Hi̇zmeti̇

Su Kaçak Tespiti, günümüzün ciddi ve önemsenmesi gereken sorunlarından birisidir. Kayıp Kaçak konusunda ülkemiz maalesef Avrupa ülkelerini birkaç adım geriden takip etmektedir. Bunun temelinde su kaynaklarımızın bol olması yatmaktadır. Ancak zaman ilerledikçe ülke nüfusunun artması, yaşam standartların yükselmesi ile kişi başına düşen su tüketiminin artması, su rezervlerinin hesapsız bir şekilde kullanılması. Bu konulara ilave olarak sulanacak tarım alanlarının ve sulu tarımın gittikçe artması, sulamanın rasyonel olmayan yöntemlerle yapılarak su israfına neden olması, gibi sebeplerden dolayı susuzluk dünyamızın ve ülke gündemimizin ilerleyen süreçte birinci sıralarına taşınacağının sinyalini vermektedir. Fiziki su kayıp kaçağın önüne geçilmesi için gerek sosyolojik gerekse yönetsel önlemler almalıyız.

Bu bilinçle hareket eden firmamız uzun yıllar boyunca Türkiye’ de fiziki su kayıp kaçakla mücadele konusunda mevcut da gömülü olarak bulunan içme suyu, atıksu borularının, tespit edilmesi ve sayısallaştırılması, CBS oluşturulması, içme suyu şebekelerinde basınç yönetimi, İçme suyu şebekelerinde DMA oluşturulması sahada kalibrasyonu ve Alt bölge oluşturulması, içme suyu şebekelerindeki kayıp vana, menhol ve vantuz gibi enstrümanların tespit edilmesi ve sayısallaştırılması gibi konularda sunmuş olduğu hizmetler ile su kayıp kaçakla mücadele konusunda Türkiye’nin temel taşlarından birisidir.

Fiziki su kayıp kaçak tespiti işlemlerinden kısaca bahsedecek olursak, Kayıp Kaçak Tespiti için, öncelik belirtilen şehir depolarında ve belli bölgelerde debi ölçümü yapılması gerekir ve bu ölçümler sonrasında kayıp olan su miktarı tespit edilir. Belirtilen şehir içerisinde bulunan içme suyu hatları sayısal ise Konum ve koordinatları alınan şebeke boruları ve vana noktalarının koordinatları varsa mevcut pafta ile karşılaştırılarak gerekirse pafta üzerinde kontrol edilir.

Şebeke sayısal değil ise evvela hatların konum güzergâh varsa kayıp vana vs. tespiti yapılarak sayısallaştırılması gerekmektedir. Akabinde tespiti yapılan bu hatlar üzerindeki kesme vanalarında bir takım testler yapılır, Bu testler sonucunda bölge sınırları belirlenerek bu hatların hidrolik model hesaplarının yapılarak basınç yönetiminin ve DMA’ nın zemini hazırlanmaktadır. Yapılacak olan DMA (İzole bölge/Alt bölge) sınırları içinde bir takım testler neticesinde, sahada kalibrasyonu yapılarak bölge oluşturulması, oluşturulan bu bölgelerde bir takım testler (gece debisi analizleri vs.) gibi yapılarak kayıpların lokasyonları belirlenir. Belirlenen bu lokasyonlara noise loger, korelatör veya akustik su kaçak tespit cihazları ile müdahale edilerek kayıplar Dünyada kabul gören seviyelere getirilerek minimize edilir.

Fiziki Su Kaçak Tespiti Nasıl Yapılır?

Firmamız fiziki su kaçak tespitinde en ileri teknolojik ürünleri kullanarak yeraltında bulunan içme suyu hatları ve bu hatlar üzerindeki vana, vantuz, BKV gibi enstrümanları tespit edip sayısallaştırarak CBS ye aktarmaktadır. Daha sonra hidrolik modelleme yaparak DMA kurulumu ve izole alt bölge oluşturulmasını sağlayarak fiziki su kaçağın noktasal olarak tespit etmektedir. Firmamız uzman kadrosunun uzun yıllara dayanan saha deneyimi ve başarısı ile kullandığı ileri teknoloji cihazlar ve sunduğu hizmetler ile Türkiye de lider firmadır.

Fiziki Su Kaçağı Tespitinin Önemi

Dünyamızda tarihinde insanlar ve diğer bütün canlılar için en önemli ihtiyaçların başında su ihtiyacı gelir. Tarih borunca da su ihtiyacı her zaman en başta gelmiştir. Günümüz de artan dünya nüfusu ve azalan su kaynaklarından dolayı su daha önemli hale gelmiştir. Bundan dolayı azalan su kaynakları korunmalı ve su israfı önlenmelidir. Bunu başarmanın en önemli noktalarından biri de su kaçaklarının önüne geçmektir. Su kaçak tespiti faydaları;

 • Fiziki su kaçak tespiti ile su israfı büyük oranda önlenebilir.

 • Fiziki su kaçak tespiti ile boşa akan suyun maliyeti önlenebilir.

 • Fiziki su kaçak tespiti ile basınçlı olması gereken yangın hidrant hatlarının basıncı yükseltilerek düzenli çalışması sağlanabilir.

 • Fiziki su kaçak tespiti ile depolara su basan pompaların fazla çalışması önlenerek elektrik tasarrufu sağlanabilir.

Toprak Altı Su Kaçağı Bulma

Su kaçağı sorunları sadece evlerin su tesisatlarında yaşanan bir sorun değildir. Toprak altında da sıklıkla bu sorunlar ile karşılaşılabiliyor. Ancak yer altında yaşanan su kaçağı sorunları hemen anlaşılamayabilir. Çünkü yerin metrelerce altında yaşanan su borusu kırılmaları veya çatlamaları, yaşanan su kaçaklarını hemen yüzeye çıkarmaz. Bu gibi durumlarda da fiziki su kaçaklarının yaşandığı bölgenin tespit edilmesi nerede ise imkansız hale gelmektedir. Dolayısı ile su kaçağı olan bölgede sorunlar artarak, katlanır.

Yer altında yaşanan su kaçağı durumları hem dünyadaki içme suyunun israfına neden olur. Hem de boruların daha kısa sürede paslanıp, eskimesine neden olur. İşte tüm bu sebeplerden dolayı su kaçağı görüldüğü andan itibaren hemen müdahale edilmesi gereken bir durumdur.

Fiziki su kayıplarının ortadan kaldırılması için ilk olarak, su kaçağının hangi bölgeden ve ne şekilde yaşandığına bakılması gerekir. Ama yer altında yaşanan su kaçakları, sorunlu bölgenin olduğu yerden değil, farklı bölgelerden de kendini gösterebilir. Çünkü su çıkacak bir yol bulamadığında kendine başka bir yol bulur ve hiç alakalı olmayan bir yerden çıkmaya başlar. Ama bu gibi durumlarda da tüm su borusu bulunan hatların tek tek kazılıp, sorunun nerede olduğunu tespit etmeniz gerekmektedir.

Yani bu şekilde yapılan bir çalışma kişiler için çok büyük bir yüktür. Hele ki şehirleşen ve kalabalıklaşan kentlerin yer altı su tesisatını düşünecek olursak bu türlü bir çalışma nerede ise imkansızdır. Dolayısı ile yer altında yaşanan su kaçaklarını bulmak için artık daha bilimsel yollar ve daha teknolojik ürünler kullanılmaktadır. Örneğin  su borusu haritalama, akustik dinleme cihazları ile fiziki su kaçağının olduğu bölgenin tespiti  ve termal kameralı cihazlar. Buna ek olarak daha gelişmiş yer altı dedektörleri ve radarları ile de su kaçağı yaşanan bölge daha kolay ve hızlı bir şekilde bulunabiliyor.

Yer Altı Su Kaçağı Tespit Cihazı

Yer altında yaşanan fiziki su kayıplarının yerlerini tam olarak tespit etmek için akustik dinleme cihazları kullanılır. Bu cihazlarda hassas dinleme ve ses geçirme özelliği ile su sızıntılarının yeri tespit edilebilir. Yani kazma gibi işlemler yapılmadan da çok rahat bir şekilde su kaçağı yaşanan bölge saatler içinde tespit edilebiliyor. Dolayısı ile artık fiziki su kayıpları kolay ve pratik bir şekilde ortadan kalkmış olacaktır. Ayrıca eğer su  borularının yerleri net olarak bilinmiyorsa , bunun için ilk etapta yer altı haritama sistemleri kullanılır. Bu sistemler sayesinde su borularının lokasyonları daha kolay bir şekilde tespit edilir.

Belirlenen su borularının hat güzergahları üzerinde akustik dinleme cihazları ile suyun sesi dinlenir. Yer altında yaşanan su kaybının önüne de bu sayede pratik bir şekilde geçilmiş olacaktır. Öte yandan yer altında yaşanan su kaçağını bulmak için bir de termal kameralı cihazlar kullanılmaktadır. Bilgisayar sistemleri ile çalışan bu sistemler sayesinde hem içme suyu boru hatlarında yaşanan su kaçağı tespit edilir hem de atık su borularında yaşanan su kaçağı kolay ve pratik bir şekilde tespit edilerek, hemen müdahale edilmesi oldukça kolay olacaktır.

Su Kaçağı Detektörü İle Fiziki Su Kayıplarının Önüne Geçin

Firmamızdan alacağınız hizmetler sayesinde artık hiç vakit kaybı yaşamadan fiziki su kayıplarının olduğu bölgeleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Bunun için su kaçağı detektörü kullanmaktayız. Bu detektörler sayesinde sorun her nerede ise hemen birkaç saat içinde çözülecektir. 

Kullanımı pratik ve kolay olacağı için çoğu kişi artık yer altında yaşanan su kaçağı sorunları için profesyonel bir destek alarak, sorunun çok kolay bir şekilde çözülmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle şehirleşen ve kalabalık yapıların bulunduğu bölgelerde tek tek kazı yapmak yerine firmamızdan dedektörü su kaçağı tespiti hizmeti alabilirsiniz. Sizler için uzman personellerimiz ile her daim hizmet vermekteyiz.

Termal Kameralar İle Yer Altı Su Kaçağı Tespiti

Toprak altında yaşanan su kayıpları, aslında sadece o bölgede yaşayan kişilerin sorunları değildir. Çünkü içme suyu şebekelerinde oluşan su kaçakları sanıldığı kadar az değildir. Yani damla damla şeklinde değil daha büyük boyuttadır. Zamanla on binlerce ton su israf olacaktır. Ama yer altında yani toprak altında yaşanan  su kaçağı tespiti hızlı bir şekilde  çözüme kavuşursa, su israfının önüne geçilmiş olur.

Firma olarak bizler dünyanın su kaybının yaşanmasının önüne geçmek için özenle çalışmalar yapmaktayız. Sadece teknolojik cihazlarımız ile değil, alanında uzman personellerimiz ile hizmetler vermekteyiz. Bu nedenle siz de artık, bölgenizde yaşanan su kaçağı sorunlarınız için hemen firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Fiziki Su Kayıplarında Debi Ölçümleri Nedir?

Yer altında bulunan temiz su boru hatlarında yaşanan sorunların çözümü için farklı yöntemler kullanılır. Ama çoğu zaman yer altında su kaçağının olup olmadığı dışarıdan bakınca anlaşılmaz. Bu nedenle su kaçağının boyutunu öğrenmek için farklı yöntemler kullanılır. Bunlardan biri de debi ölçümleridir. 

İlk olarak borulardan gelen suyun miktarı, yani debisi ölçülür. Eğer suyun debisinde bir sorun olduğu anlaşılır ise su kaçağı yaşanan bölgeyi bulmak için çeşitli cihazlarla su kaçağı tespiti işlemleri yapılır. Akabinde ise artık sorunlu bölgenin bulunduğu alan kazılarak, tamir işlemlerine başlanmış olur. Bu sayede su borularının yer aldığı tüm bölge kazılmaz. Dolayısı ile hem çalışan sayısından hem de vakit kaybı yaşanma gibi olumsuz durumların önüne geçilmiş olur.

Firmamız uzun yıllardır, zeminde yaşanan su kaybı problemlerini bulmak için çaba göstermektedir. Ayrıca bizim amacımız sadece maddi kayıpların önüne geçmek değil, aynı zamanda su israflarının da önüne geçmektir.

Kazısız Teknoloji İle Fiziki Su Kaybının Önüne Geçin

Yer altında ve toprak zemin altında yaşanan su kaybının önüne geçmek için daha çok bu kaçağı olduğu düşünülen bölge kazılır. Ama bu kazılar hem çok yorucu olabiliyor hem de tam manası ile bir vakit kaybıdır. Bu nedenle firma olarak sizlere kazısız teknolojiler sayesinde hizmet vermekteyiz. Yaptığımız tüm işlemlerde teknolojik cihazlarımız ve uzman personellerimiz görev almaktadır. Dolayısı ile artık sorunlu bölgeyi bulmak için fazladan efor harcamanıza da gerek kalmayacaktır. Sizler için yer altı radarları, hassas dinleme cihazları, haritalama ve kameralı sistemlerimiz ile hizmetlerimizi sağlamaktayız. Hal böyle olunca artık siz de fiziki su kayıplarının önüne daha kolay bir şekilde geçebilirsiniz.

 Siz de artık su kaçak tespitini firmamız sayesinde daha kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz.

Jeotermal Borularda Su kaçak Tespiti 

Gelişen teknoloji ile birlikte bir takım yeni tip borular ve ısıtma teknikleri de günümüzde çokça uygulanmaktadır. Örneğin katı atık tesislerindeki sıcak suyun başka bir alana yönlendirilerek hem suyun soğutulması hem de ısı ihtiyacı olan site, alışveriş merkezi veya sera gibi alanların bu tip hatlardan ısı ihtiyaçları karşılanmaktadır. Farklı bir örnek daha verecek olursak birçok büyük sitelerdeki veya okul kampüsü gibi büyük tesislerin ısınma ihtiyacının tek bir kaynaktan beslenmesi jeotermal borulara olan talebi arttırmaktadır. Peki jeotermal ısıtma hatlarındaki su kaçakları tespit edilebiliyor mi?

Isıtma Hattı Jeotermal Boru Su kaçak Tespiti

Bu tip ısıtma hattı jeotermal borularda su kaçak tespiti de oldukça zor ve meşakkatli bir işlemdir. Bunun sebebi ise bu tip boruların çelik ana gövdesinin dışında ısı kaybını önlemek için yaklaşık beş santim köpük ve bu köpük üzeri kauçuk kaplama vardır. Bundan dolayı bu tip ısıtma hattı su kaçak tespitleri mevcut su kaçaklarında kullanılan cihazların kullanılması çok fazla verim sağlamamaktadır. Firmamız bu tip su kaçaklarının tespiti konusunda da Türkiye de farklı cihaz ve donanımların yanı sıra ciddi saha deneyimleri olan personelleri ile ısıtma hatlarındaki su kaçaklarını noktasal tespit etmektedir. Sizin de ısıtma hattında su kaçak tespit hizmetine ihtiyacınız var ise bizlere iletişim sayfamızdaki hizmet talebi sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Su Kaçak Tespit Hizmet

Su kaçakla mücadele ve sızıntı tespitinde belli bir bilgi ve birikime sahip ve öncü olan Prestij grup altyapı sıcak su hatlarındaki su kaçaklarının ve sızıntılarının tespit edilmesi konusunda da kendisini ispatlamış ve bu tip hatlardaki tespiti oldukça zor olan su kaçaklarının ve sızıntılarının tespitlerinin yanı sıra bu tip borulardaki geçen su miktarının debi ölçümlerinin yapılması, Mevcutta gömülü olarak bulunan hatların kazısız teknoloji cihazları ile konum güzergah ve derinliklerinin tespit edilerek sayısallaştırılması ve istenilen formatta haritalarının oluşturulması ve boru üzerindeki izolasyon hatalarının noktasal tespiti gibi bir çok hizmeti sunmaktadır.

Basınçlı Endüstriyel Proses Hatları Su ve Hava Hattı Kaçak Tespitleri

 Prestij grup altyapı müşterilerinin istekleri ve talepleri doğrultusunda ihtiyaçlara göre kendini geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. Bu bilinçle hayatımızda bir çok alanda kullanılan proses hatlarındaki su kayıp kaçak tespitleri veya hava hatları gibi hatlarda noktasal su kaçak tespitleri ve noktasal arıza tespitleri tarafımızca yapılmaktadır. Bu hizmet kolumuzda geçmiş yıllardaki müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda gerekli ekip ve bir takım farklı donanımlar ile siz değerli müşterilerimize bu hizmetleri sunmaktayız.

Fabrikanızda veya özel tesisiniz de bulunan basınçlı endüstriyel proses hatlarınızdaki var olduğunu düşündüğünüz su veya hava hatlarındaki kaçaklarınız noktasal olarak profesyonel ve konularında eğitimli kadromuz tarafından tespit edilmektedir. Bu hatlara ve tespitlere örnek verecek olursak basınçlı hava hatları, içerisinden farklı akışkanların geçtiği örneğin su, yağ, süt, gaz, benzin, mazot vs. gibi basınçlı hatlardaki tüm sızıntı ve kaçaklar noktasal olarak tespit edilmektedir. İstenilmesi durumunda da bu akışkanların debi ölçümleri ultrasonik debimetreler ile boruya her hangi bir kesme delme işlemi yapılmadan boru yüzeyinden ölçülebilmektedir.

Su kayıp kaçakla mücadele ülkemizin ve dünyanın en önemli gerçeklerinden biridir. Bu gün dünyada birçoğumuz inanmasa da 2018 yılında Cape Town Güney Afrika da günlük kişi başı 25 litre su tüketim limiti ve 90 saniye banyo sınırlaması getirildi. Peki kendi ülkemiz de durum nasıl? Kıyaslayabilmeniz için kabaca bir örnek vermek istiyorum ülkemizde günlük kişi başı içme suyu tüketimi ortalama 200 litrenin üstündedir!

 Toplum olarak tam da bu yüzden suyun yokluğunu çok bilmediğimiz için değerini de bilmemekteyiz çünkü o kadar güzel ve eşşiz bir ülkede yaşıyoruz ki üç tarafımızın deniz olmasına rağmen bolca tatlı su kaynağımız mevcut fakat özellikle de son yıllarda ciddi anlamda birçok ilimizin hissettiği susuzluk kendini göstermeye başlamıştır. Bunun birçok sebebi var öncelikle su kaynaklarının bilinçli tüketimi ile ilgili olarak toplum bilincinin oluşturulması ve su idarelerinin su kayıp kaçaklarını önleme ve dünya da kabul gören seviyelere getirilmesi gerekmektedir.

Su Kayıp Kaçakla Mücadele Ekipmanları ve Sistemleri

 Bu konu gerçekten önümüzdeki yıllarda yaşanılması muhtemel bir konu olup günümüzde Ülkece olmasa bile il bazında bu gerçekle karşılaşmış bir kaç ilimiz bulunmaktadır. Peki gelecek dönemde genel bir kuraklığın tetiklediği bir susuzluk olursa biz bu duruma Ülke olarak hazır olacak mıyız? Hazır olmamız için bugünden nasıl yatırımlar yapılabilir biraz bu konular üstünde duralım. Mesela büyük küçük fark etmeksizin her belediye nüfusu ve bütçesinin el verdiği kadar bu konuya bütçe ayırmalıdır. Günümüzde Ülke genelinde birçok ilimizde yapılan temin tahakkuk karşılaştırmalarında genel kayıp oranı yüzde ellilerin üzerindedir. Bizlerde Prestij grup altyapı olarak tamda bu bilinçle yılmadan bıkmadan ülkemizin tüm su idarelerini gezerek su kayıpla mücadele ile ilgili sunumlar ve anlatımlar, fikir alışverişleri yapmakta olup dünya genelinde su kayıp kaçakla ilgili gelişen tüm yeni teknolojiyi ülkemizdeki ilgili kurumlara ürün tedariğinin yanı sıra saha hizmetlerini de sunmaktayız. Sizin de su kayıp kaçakla ilgili ürün ihtiyacınız veya su kayıp kaçak hizmetine ihtiyacınız var ise bizlere ulaşabilirsiniz.

Su Kayıp Kaçak Saha Uygulama Eğitimleri

 Firmamız su kayıp kaçakla mücadele konusunda neler yapılması gerektiğini, ilgili kurumun ihtiyacı olan doğru cihaz seçimi ve tedariğinin yanı sıra sahada su kayıp kaçak tespitleri ile ilgili eğitimleri de vermektedir. Kayıp kaçakla mücadele konusunda artık yalnız değilsiniz siz değerli müşterilerimize bir telefon kadar yakınız.