Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

 KAZI ÖNCESİ TÜM ALTYAPI TESPİTİ

 Kazı Öncesi Tüm Altyapı Tespiti, kazısız teknolojilerle (Yeraltı radarı (GPR), kablo boru tespit dedektörü, boru tespit sondaları, kanal görüntüleme robotları, metal dedektörü, akustik dinleme mikrofonları) belirli bir bölge içerisinde gömülü olarak bulunan kablo, boru, kanal, kanalet, galeri, yeraltı tank ve depoları gibi tüm altyapı tesislerinin bulundukları konum, derinlik ve güzergahların tespit edilmesi hizmeti olarak tanımlanmaktadır.

Altyapı Tespiti

 Kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara ait yeraltında bulunan kablo, boru, kanal, kanalet, galeri, yeraltı tank ve depoları gibi altyapı tesislerine, herhangi bir amaçla yapılacak kazı çalışmalarında zarar verilmemesi, yapılacak kazı çalışmalarının planlı ve daha ekonomik şekilde tamamlanabilmesi, hedeflenen deplase çalışmaları veya yeni döşenecek kablo veya boru hatlarının güzergah planlamalarının yapılabilmesi için kazı öncesi altyapı tespiti büyük öneme sahiptir.

 Prestij Altyapı olarak, kazı öncesi altyapı tespit hizmetinde uzman ekiplerimiz ve kazısı teknolojilerimizle (Yeraltı radarı (GPR), kablo boru tespit dedektörü, boru tespit sondaları, kanal görüntüleme robotları, metal dedektörü, akustik dinleme mikrofonları), planlanan her türlü kazı çalışmaları öncesi, yeraltında gömülü olarak bulunan tüm altyapı tesislerinin konum, güzergah ve derinlik tespitlerini ve talep edilmesi durumunda yapılan tespitlerin haritalandırılması, projelendirilmesi ve sayısallaştırma hizmetlerini sunmaktadır.