Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Kazısız Teknolojiler

Günümüzde altyapı hizmetlerinin inşası ve rehabilitasyonu iki şekilde yapılabilmektedir. Bunlar; klasik açık kazı teknolojisi ve kazısız teknolojidir( KT). Açık kazı inşa ve rehabilitasyonunda ihtiyaç duyulan veya problemin oluştuğu hat boyunca kazı yapılarak hattın döşenmesi veya tamir edilmesi söz konusudur.    Kazısız teknolojide adından da anlaşıldığı gibi kazı, hafriyat, toz ve duman yoktur (ihmal edilecek kadar azdır). Kuzey Amerika Kazısız Teknoloji Cemiyeti'nin (NASTT) tarifine göre, "Kazısız teknoloji, yeraltı hatlarının döşenmesi, değiştirilmesi, incelenmesi, yerlerinin tespit edilmesi ve kaçakların belirlenmesi eylemlerinin toprak yüzeyinden en az kazı yapılarak gerçekleştirilmesidir. Kazısız teknoloji çevrecidir, yenilikçidir, ekonomiktir ve güvenlidir."

Kazısız teknolojiler sayesinde artık yolları kazmadan, çukurlar açmadan, toz-çamur gibi kirliliklere meydan vermeden, trafiği engellemeden ve gürültü kirliliğine neden olmadan her türlü altyapı sistemini döşemek ve bakımını yapmak mümkün. Gelişmiş ülkelerdeki kazısız teknoloji uygulamaları % 51’e ulaşırken, açık kazı uygulamaları %49’a düştü. Bu doğrultuda dünya genelinde kazısız teknoloji pazarı ekonomik büyümesini de sürdürüyor. Şu an 7,6 milyar dolarlık bir pazar söz konusu.  Ekonomik ve sosyal maliyeti düşürebilecek bu teknolojinin yaygınlaşması sayesinde, altyapı çalışmaları kimseye rahatsızlık vermeden ve güvenle sürdürülebilecek. Ayrıca kazısız teknolojilerin, diğer sistemlere göre çok daha hızlı uygulanabilir olması da hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlıyor.