Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz
Su Kaçak Tespit ve Denetim Prosedürleri

Su kaçak tespiti sadece ilk adımdır. Su tedarikçilerinin sızıntı kaybını en aza indirmek için, temin edilen su ve tahakkuk edilen su karşılaştırmalarını devamlı yapabilecekleri bir sisteme sahip olmaları gerekmektedir. Bu sistemde sadece mevcut denetimin yapılmadığı, zaman içerisinde biriken veri kayıtları için de en az yılda bir kez sızıntı verilerinin tam analizi ile tam ölçekli bir denetim programı gerçekleştirilmelidir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2014 yılı itibari ile bununla ilgili olarak yayınlamış olduğu içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü yönetmeliği vardır. Bu yönetmelikte tüm su tedarikçisi belediyelerin veya kurum/kuruluşların bu yönetmelik çerçevesinde hareket edilmesi istenilmektedir. Bu yönetmelikte de yer aldığı gibi dünyada benimsenmiş doğru bir denetim mekanizmasının oluşturulabilmesi için mevcut şebeke üzerinde kayıp kaçakla mücadelede yapılması gerekenler adım adım belirtilmiştir. Birkaç örnekle konuyu detaylandırmak gerekirse öncelikle su tedariki sağlayıcısının içme suyu şebekesinin sayısal ortamda verilerinin olup olmadığı veya doğruluğu, yapılacak ve izlenecek yol için ciddi önem arz etmektedir. Sayısal verileri olmayan veya bir kısım olan su tedarikçilerinin öncelikle bu şebekelerinin kazısız teknolojiler kullanılarak içme suyu hatlarını tespit etmesi veya ettirmesi gerekmektedir bu maalesef ki çok kolay yapılabilen bir iş olmamakla birlikte ciddi bilgi birikim ve emek istemektedir.

 Bizler Prestij Grup Firması olarak uzun yıllardır sahada edindiğimiz bilgi birikim ve dünyada tespit konusunda kendi alanlarında profesyonel olan üreticilerin ürettiği tüm sistemleri ülkemizde uzun yıllardır uygulamakta olup ülkemizde bu kapsamda yapılmış olan birçok projede ciddi başarı yüzdeleri ile çalışmalar yapmış bulunmaktayız. Hatta dünyada su kaçak tespit konusunda Alman teknolojisinin ve yeterliliğini bu işle ilgili herkes bilmektedir bizler Prestij Grup firması olarak Türkiye de Alman üreticilerin yapmış olduğu birçok eğitim ve saha uygulamalarında yer aldık ve ciddi başarılar elde ettik.

 

Tekrar konumuza dönecek olursak, denetlenmekte olan su sisteminin şebeke haritası sisteme entegre edildiğinde kullanışlı hale gelir. Su kaçaklarının olduğu veya olabileceği sorunlu noktaları tespit etmeyi ve izole etmeyi kolaylaştırır. Özellikle tespiti yapılan hatlar veya mevcutta sayısal verilerinin dijital ortamda var olması itibari ile yapılacak olan hidrolik modelleme hesapları sonrasın da içme suyu şebekemizdeki basınç okumaları, düşük ve yüksek basınç alanlarını temsil eden hidrostatik konturlar oluşturmak için kullanılabilir. Bu şekilde ortaya çıkan düşük ve yüksek basınç bölgeleri belirlenerek sahada ölçümleri yapılarak yapılan hidrolik modelin doğruluğu ve potansiyel kayıpların olacağı alanlar belirlenir. Bu tip çalışmaların yapılması tabi ki çok ucuz maliyetli değildir. Özellikle büyük şehirlerdeki su tedarikçileri için bu çalışmaların yapılması çok önemlidir. Çünkü denetimi ve takibinin kolay olması için bu çalışmaların yapılarak izole ve alt bölgelerinin oluşturulması bu bölgeler içerisinde gerekli görülen yerlerde basınç yönetimlerinin uygulanması ile birlikte yapılan harcamaların hem geri dönmesi sağlanır, hem de takibi kolay yapılabilen dünyada kabul görmüş su denetim ve gözlem sistemine sahip olursunuz.

Genelde yukarıda bahsetmiş olduğumuz denetleme ve devamlı gözlem sistemleri için su tedarikçileri yüksek maiyetlerden ötürü bu yatırımlara ve konulara sıcak bakmamaktadırlar. Ancak belirtmek isteriz ki bu maliyetlerin kısaca hesaplanması için önceden yapılan personel maliyetleri, terfi istasyonlarındaki pompaların veya şebekeye su basan pompaların geçmiş dönemdeki enerji ve bakım masraflarının, suya eklenen klor maliyetlerinin, sistemin kurulmadan önceki şebeke için harcanan bakım onarım masraflarının hesaplanması gibi birçok detay vardır. Yapılacak bu maliyet hesapları sonrasında yapılan işin kendini tamamen hatta kat kat fazlası ile amorti ettiğini göreceksiniz bunun Türkiye’de örnekleri mevcuttur. Kısacası, bir su denetim sistemi kendi bilgi ve mali geri besleme döngüsünü sağlar!

Detaylı bilgi için sitemizdeki iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.