Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

 Ülkemizde içme suyu sistemlerindeki su kayıp ve kaçak oranları yaklaşık %60 mertebesinde olup ciddi maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır. Su kayıplarının azaltılmasına yönelik son yıllarda Tarım Orman Bakanlığımızın yayınlamış oldu su kayıplarının azaltılmasına yönelik yönetmelik bütün su idarelerine gönderilmekte olup bu yönetmeliğe göre su yönetimi yapılması istenilmektedir. Bu yönetmenlikte bahse konu olan su kayıplarının azaltılması konusu firmamızın ana konularından biri olup bu konu ile ilgili bugüne dek yapılmış olan büyük birçok projede firmamız ciddi görevler üstlenmiştir.

 İçmesuyu sistemlerinde su kayıp ve kaçaklarının azaltılması için öncelikle işletmekte olduğumuz şehrin temin ve tahakkuk verilerini bilmemiz gerekmektedir! Yeni yayınlanan su kayıplarının azaltılması yönetmeliğinde de bahsedilmiş olduğu gibi ana kaynaklarımızın çıkış debileri ve besleme depolarımızın çıkış debilerini bilmemiz gerekmekte olup bu kaynak ve depoların beslemiş olduğu depo veya şehir şebekesinde kayıp miktarları varsa bunun sebepleri fizikimi veya idarimi belirlendikten sonra sorunun nasıl çözüleceği üzerine adımlar atılmalıdır.

  Su kayıp kaçaklarının azaltılması kapsamında aşağıda belirtilmiş olan işlemlerin sahada uygulanması gerekmektedir.

su-kayiplarinin-azaltilmasi

Haritalama CBS

 Öncelikle İçme suyu şebekesinin sayısal haritalarının incelenmesi gerekmektedir ilgili projeler yok ise bu hatların tespiti ve haritalandırılması yapılarak CBS aktarılması gerekmektedir.

 İçme Suyu Sistemlerinde CBS hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz.


Hidrolik Modelleme

 CBS aktarılan içme suyu şebekesindeki veriler dikkate alınarak mevcut şebekenin yapılan HM simülasyonu sonucu basınç ve debi değerleri göz önüne alınarak belli basınç zonlarına (basınç kat ayrımlarına) Basınç yönetim alanları (BYA) veya bölgesel ölçüm alanlarına (BÖA), oluşturulmasına zemin hazırlamaktadır.

 İçmesuyu sistemlerinde hidrolik modelleme hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz.

Bölgesel Ölçüm Alanları (BÖA) ve Basınç Yönetim Alanları (BYA)

 Tarım Orman Bakanlığımızın içme suyu sistemlerindeki su kayıplarının azaltılması 2021 yılı ekim ayı içerisinde yayınlanan yönetmenliğinde yeni bir takım kısaltmalar ve yeni adlandırmalar yer almaktadır. Daha önceden District Metered Areas (DMA) Bölgesel Ölçüm Alanları (BÖA) olarak Pressure Management Areas (PMA) ise Basınç yönetim alanları (BYA) olarak yeni su kayıp kaçaklarının azaltılması yönetmeliğinde tamamen Türkçeleştirilmiştir. Bölgesel ölçüm ve yönetim alanları su kayıp kaçaklarının azaltılması işinin ana temel taşlarıdır bu alanlar oluşturulmadan su kayıp ve kaçaklarının azaltılması maalesef çok mümkün olmamaktadır.

Sızıntı Yönetimi

 Su kayıp kaçaklarının azaltılmasının en son iş kalemi ve öncesinde yapılan tüm iş kalemlerinin ne kadar başarılı olduğunun bir nevi göstericisidir. Öncesinde yapılan Bölgesel Ölçüm Alanları (BÖA) veya Basınç Yönetim Alanlarının (BYA) sınırlarının içerisinde bulunan, su kayıplarının tespitinin yapılabilmesi için öncelikle oluşturulan izole bölgeler içerinde step testler yapılarak su kayıp kaçak/kaçakların bölgesel yerleri belirlenir. Akabinde noise loger (Gürültü kaydediciler) ile bölge netleştirilerek sızıntıların yer mikrofonları ve dinleme çubukları ile noktasal tespitlerine geçilerek izole bölge içerisindeki su kayıp ve kaçakları azaltılır.