Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Kablo Boru Hattı Güzergah ve Derinlik Tespit Hizmeti

 Kablo boru hattı güzergâh ve derinlik tespit hizmeti, yeraltında gömülü olarak bulunan özel sektör ve kamuya ait hizmet şebekelerini belirleme ve sayısallaştırma (etiketleme) işlemidir. Bu şebekeler arasında içme suyu, telekomünikasyon, elektrik dağıtımı, doğal gaz, kablolu televizyon, fiber optik, trafik ışıkları, sokak lambaları, yağmur suyu hatları ve atık su boruları yer almaktadır.

 Yeraltı radarı (GPR), kablo boru tespit dedektörü, boru tespit sondaları, kanal görüntüleme robotları, metal dedektörü, akustik dinleme mikrofonları gibi kazısız teknolojilerin ve uzman operatörlerin belirli bir alan veya konumda yapacağı taramalarla, yeraltında gömülü olarak bulunan kablo ve boru hatlarına ait derinlik, konum, güzergahları ve bu hatlara ait vana, menhol, ölçüm odası, vantuz, gibi yeraltında kayıp tesislerin yüksek hassasiyetlerle tespitleri yapılmaktadır. 

 Prestij Grup Altyapı olarak kazı öncesi tüm altyapı elemanlarının tespiti, içme suyu şebekelerinin tespit edilmesi ve sayısallaştırılması, CBS oluşturulması gibi konularda sektörde ciddi bilgi ve birikime sahip olarak hizmetler sunmaktadır.

Kablo-Boru Hattı Güzergah-Derinlik Hizmetlerine Neden İhtiyacım Var?

Yeraltında içme suyu, elektrik ve doğal gaz gibi günlük yaşam için hayati önem taşıyan milyonlarca kilometre uzunluğunda gömülü kamuya hizmet eden hatlar var. Kendinizi ve başkalarını istemeden yeraltındaki kamu hizmet hatlarına zarar vermekten korumak çok önemlidir. Bu hatlardan herhangi birine vereceğiniz zarar yapmış olduğunuz işin aksamasından tutunda karşı taraf da can, mal kaybı veya çok ciddi maddi ve manevi zararlar verebilir. Dolayısıyla hem kendinize hem de bir başkalarının bu tip kayıplardan korunması ve güvenli bir şekilde faydalanabilmesi için yeraltı tespiti hizmetlerine ihtiyaç vardır. Bu konularının tamamı için işlerinde uzman eğitimli personellerimizden bilgi alabilirsiniz.

Kablo-Boru Hattı Güzergah-Derinlik Hizmetinin Faydası Nedir?

 Yeraltında gömülü olarak bulunan içme suyu, elektrik hatları, doğalgaz hatları, ısıtma hatları gibi kritik insan yaşamını doğrudan etkileyen hatlara zarar verilmesini ortadan kaldırır veya azaltır. Yeraltı tespit hizmetleri olmadan, sadece ufak bir kazıda bile can kaybı ve mülke zarar verme potansiyeli çok yüksektir.

 Örneğin bir sokak üzerinden örnek vermek gerekirse bir sokakta; elektrik hattı, içme suyu hattı, yağmur suyu hattı, kanalizasyon hattı, doğalgaz hattı, telekomünikasyon hattı gibi temel hatlar vardır ve buda dar bir alanda bu kadar hattın olması karmaşıklığa neden olmaktadır. İşte bu karmaşayı azaltmanın tek yolu kablo boru tespiti yapmaktır. Kablo ve boru tespiti ile bu hatların haritası çıkarılmış olur ve karmaşıklık ortadan kaldırılır.

 Muhtemel ihtiyaç ya da oluşan arıza durumlarında bu kablo/boru hatlarının güzergah ve derinliklerinin tam olarak bilinmesi erken müdahaleye imkân sağlarken oluşabilecek iş kazalarının da önüne geçmesini sağlar.

Kablo ve boru hattı tespitinin önemini şu şekilde açıklayabiliriz:

  • Altyapı kazı çalışmalarında mevcut diğer altyapı hatlarına zarar vermeden çalışma ortamı sağlamak.
  • Yeraltında bulunan tüm kablo/boru hatlarının (kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hatları, elektrik hatları, telekomünikasyon hatları, doğal gaz hatları vb.) coğrafi konum bilgilerini sayısal ortama aktarmak.
  • Saha çalışmalarında yanlış yerlerin kazılmasını engelleyerek maliyetleri düşürmek ve iş gücünü daha verimli kullanılır hale getirmek.
  • Altyapı kazı çalışmaları esnasında zarar verilen hatlarda oluşan enerji kayıplarını önlemek.
  • Kurumlar arasında daha bilinçli, prosedürleri aksatmadan bir çalışma yapılmasını sağlamak.
  • Her türlü analiz ve raporlamanın yapılmasını sağlamak.
  • Altyapı hizmetlerinde yaşanması olası aksaklıklar ve kaynak israfının önlenmesi, altyapıda ki karmaşıklığın giderilmesi

 Bu tip altyapı tespit hizmetlerinin planlanan proje veya inşaat başlamadan önce yapılması önemlidir, çünkü planlamalarında mühendisler, mimarlar ve işverenler için önemli bilgiler sağlar. Bundan dolayı herhangi bir Yeraltı hattına zarar vermeden ve ekstra maliyetlerden ve risklerden koruyarak çok ciddi bir fayda sağlar.

 Prestij Grup Altyapı olarak siz değerli müşterilerimize tavsiyemiz Kazı gerektiren Herhangi bir projeye başlamadan önce, projenizde planlananın dışında sürpriz ekstra maliyetler ve stres yaşamamak için kazı öncesi tespit hizmeti almanızdır. Bu hizmetler için bizlere internet sayfamızdaki iletişim formundan veya iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz.