Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Su Kayıp Kaçak Tespit Hizmetleri

 Su dağıtım sistemlerinde ana taşıyıcı isale hatlarında ve depodan sonra son kullanıcılara suyu ileten şehirlerin su dağıtım şebekelerinde var olan fiziki su kayıplarının tamamı şirketimiz tarafından noktasal olarak tespit edilmektedir.

 Su kayıplarının tespitinde son teknoloji sistemlerin tamamı tarafımızca sahada uygulanmakta olup başarılı sonuçlara ulaştıran hizmetler sunmaktayız.İçme Suyu Sistemlerinde Su Kayıp Kaçak Tarama İşlemi İçme suyu sistemlerinde su kayıp kaçak tarama işlemi var olan fiziki su kayıplarının tespiti için gerekli saha çalışmalarının yapılarak tespit edilmesi işlemidir.

 Su kayıp kaçak bir başka söylemle gelir getirmeyen suyun baş aktörü fiziki su kayıpları su idarelerinin başlıca sorunlarındandır. Gelir getirmeyen suyun büyük oranını fiziki su kayıpları oluşturmaktadır. Su sistemlerinde dağıtım sağlayan ana su boruları ve sistemdeki son kullanıcıya suyu ileten abone hatlarının bağlantı noktalarında veya borularda oluşan kırık ve çatlaklardan sızan fakat yüzeye çıkmayan fiziki su kayıpları tespiti için su şebekesinin tamamı firmamız bünyesindeki profesyonel ekiplerimiz tarafından taranarak noktasal olarak tespit edilebilmektedir. Su sistemlerinde var olan fiziki su kayıpları yüksek maliyetlerin dışında sistemin sağlıklı çalışmasını da engellemekte olup sistemde basınç düşmelerine sebep olmaktadır. Bu kayıplardan ötürü etkilenen su sisteminde özellikle çok katlı yapılar ciddi derece etkilenmekte olup su ihtiyaçlarını sağlayamamaktadırlar.

 Su sistemlerindeki yüksek maliyetlere ve sistemin sağlıklı çalışmasına engel olan fiziki su sızıntıları ve gelir getirmeyen su kayıplarının tamamına yönelik hizmetler şirketimiz tarafından Su kaçak tarama hizmetlerine ihtiyacı olan su kanal idarelerine ve belediyelere sunulmaktadır.

Talepleriniz ve referanslarımız için bizlere ulaşabilirsiniz.