Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

İçme Suyu Sistemlerinde Su Kayıpları

 İçme suyu sistemlerin de su kayıpları üretilen ve sisteme verilen su ile son kullanıcı tahakkukları arasında oluşan farka denilmektedir.

 İçme Suyu Su Kayıplarını İki Ana Başlıkta Toplayabiliriz;

1. Fiziki Su Kayıpları

Fiziki Su Kayıpları; İçme suyu sistemlerinde bulunan boru ve abone bağlantılarının düğüm noktalarından veya mevcut bu hatların üzerinde meydana gelen kırık ve çatlaklardan sızan ve kaybedilen sulardır.

     

2.İdari Su Kayıpları
 
 İdari Su Kayıpları
; Su kanal idarelerinin sorumluluğunda bulunan ve kamunun ortak kullanımına sunulan park, bahçe, camii vb. yerlere verilen fakat ölçülmeyen sulardır. Bunların dışında sayaç hatalı okumaları ve su hırsızlığı da idari kaybın içerisinde yer almaktadır.Su Kayıplarının Azaltılması

 Su kayıplarının azaltılmasına ilişkin ülkemizde birçok çalışma ve yapılması gerekenler hususunda birçok makale, araştırma ve ilgili bakanlığımız tarafından su kanal idarelerine konu hakkında yönlendirmeler olmuştur. Fakat günümüzde hala Ülke ortalamamız su kayıplarında %50’ler oranındadır.

     Su kayıplarının azaltılması için yapılması gerekenler;

* Sayısal içme suyu verileri

* Hidrolik model tasarımları

* İzole ölçüm alanlarının oluşturulması

* izole Basınç yönetimi alanlarının oluşturulması

* Aktif sızıntı kontrolünün yapılması

Su Kayıp Kaçaklarının Azaltılması Hizmetleri

Su Şebekelerinin kazısız teknolojiler ile tespit edilmesi ve projelendirilmesi hizmeti

 Su kayıplarının azaltılmasında mevcut sistemin sayısal verilerinin olması ve bu verilerin doğruluğu şüphesiz ki su yönetiminin en önemli temel taşıdır. Sayısal verileri olmayan sistemin kazısız teknolojiler kullanılarak tespitleri yapılmalı ve dijital verileri oluşturulmalıdır. Bu hizmetlerin tamamı şirketimiz tarafından yapılabilmektedir.


    

Mevcut su şebekesinin hidrolik modelinin kurulması ve saha kalibrasyonlarının yapılması hizmeti

 İçme suyu sistemlerinin en rahat yönetilme şekli izole alt bölgelere ayrılması ve işletilmesidir. Doğru yerde doğru adımların uygulanabilmesi için içme suyu sisteminin hidrolik model çalışmasının kusursuz yapılması gerekmektedir. Şirketimiz hidrolik model kurulum hizmetlerini sunmaktadır.Su şebekesinin izole alt bölgelere ayrılması ve gerekli testlerinin yapılması hizmetleri

 İçme suyu sistemlerinde izole bölgelerin oluşturulması ve bu bölgeler oluşturulurken gerekli saha testlerinin yapılması ve uygun ekip ekipmanın belirlenmesi dahil hizmetler şirketimiz tarafından sağlanabilmektedir.

İzole alt bölgelerin bölgesel ölçüm alanı veya basınç yönetim alanı tasarımlarının yapılması hizmetleri

 Belirlenen bölgelerin basınç yönetim alanı veya bölgesel ölçüm alanı mı olması gerektiği belirlenen tasarımlar ve bu tasarımların saha kalibrasyonları da tarafımızdan yapılabilmektedir.
Belirlenen izole bölgelerin oda inşaatlarının yapılması hizmetleri

 İzole alt bölgelerde belirlenen tasarımlar özelinde kullanılacak ekipmanların optimum verimlilik esasına dayalı olarak çalışabileceği donanımlı inşaat işleri tarafımızdan yapılabilmektedir.

Şehir şebekesinde aktif sızıntı kontrolü ile fiziki su kayıplarının tespit edilmesi hizmetleri

 İçme suyu sistemlerinde var olan fiziki su kayıpları son donanımlı araç ve gereçlerimiz ile noktasal olarak başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Şirketimiz son yıllarda ülke genelinde 2400 km içme suyu taramış ve başarılı birçok tespitler yapmıştır. Siz değerli müşterilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek için dünyada kullanılan son teknolojilerin tamamı tarafımızca uygulanmaktadır.

Su kayıplarının azaltılmasına yönelik danışmanlık hizmetleri

 İçme suyu sistemlerinde var olan su kayıplarına yönelik birçok projede çalışmış olmanın vermiş olduğu deneyimlerimizi siz değerli müşterilerimize aktarmak adına danışmanlık hizmetleri de şirketimizce siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır.