Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

Bölgesel Ölçüm Alanlarının (BÖA) Oluşturulması

 Bölgesel Ölçüm Alanları (BÖA), çok geniş alanlara sahip içme suyu dağıtım sistemlerinin takip ve izlenebilirliği, basınç alanlarının belirlenerek yönetilmesi, daha zayıf şebekelere sahip sistemleri etkin bir şekilde işletebilmesi ve yönetebilmesini sağlayan, sistemdeki bağlantı ve abone sayıları, şebeke uzunlukları, bölge içerisindeki basınç değişimleri gibi birçok kriterin değerlendirilmesi sonucu tasarlanarak sahada oluşturulan izole alt bölgeler şeklinde tanımlanabilir. Bölgesel Ölçüm Alanları (BÖA) tasarımları sırasında belirlenmesi gereken büyüklüğü konularında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, içme suyu dağıtım sisteminin içerdiği bağlantı sayısı, bulunduğu topografya, abone sayıları gibi birçok kriterin analizleri sonucu bulunduğu bölgeye uygun olarak tasarlanmalıdır. Bölgesel ölçüm alanlarının oluşturulması ve aktif olarak işletilmesi sayesinde fiziki ve idari su kayıplarının azaltılması hızlı ve etkin bir şekilde sağlanmış olacaktır. Bununla birlikte su üretim fiyatlarının düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin ve kaynaklarımızın daha verimli kullanılması sağlanacaktır.

 Tasarımlar ve enstrümanların kurulumları sonrası oluşturulan izole alt bölgelerde gece debisi analizleri, standart su dengesi tablosunun oluşturulması, su kayıp yönetim planlamaları yapılmalıdır. Fiziki kayıpların azaltılmasıyla birlikte izole alt bölgenin kabul edilebilir kayıp oranına ulaşmasından sonra, bölgeye verilen suyun debileri kayıt altına alınarak izlenmelidir. Bölge içerisinde minimum gece debisi, kabul edilebilir sınırların üzerine çıkmaya başladığı zaman aktif sızıntı tespit ekipleri step testler, akustik dinleme mikrofonları, ses kaydedici ve korelasyon cihazları kullanarak, fiziki sızıntıların noktasal tespitlerini ve gerekli onarım faaliyetlerini yaparak minimum gece debilerinin tekrar kabul edilebilir sınırlara getirmek için mücadele etmelidir.

 Bölgesel ölçüm alanları(BÖA) planlanması yapıldıktan sonra, depo beslenim bölgesi içerisinde geçici içmesuyu sistemlerinde BÖA sınırları belirlenir.

 Bölgesel ölçüm alanları oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken parametreler aşağıda olduğu gibidir.

  •  Bu sınırlar dahilinde mevcut BÖA giriş-çıkışları, basınç bölgesi, su temin deposu

  •  Geçici sınırları belirlenen BÖA içerisinde faturalandırılan su miktarları ve su temin edilen abone sayıları

  •  Bölgesel ölçüm alanları içerisindeki şebeke uzunlukları ve şebeke servis bağlantı sayıları

  •  Bölgesel ölçüm alanları sınırlarındaki geçiş vanalarının adet ve yerleri

  •  Basınç kontrolü yapılan bölgeler, basınç düşürücü vanaların durumları ve özellikleri

  •  Basınç izleme noktalarında gerekli ölçümler (BÖA giriş basınçları, maksimum ve ortalama basınç noktaları, kritik nokta ve abone basınçları)

  •  Bölgesel ölçüm alanları içerisinde arıza ve sızıntı yoğunlukları, mevcut durumlarının ve geçmişte bölgede yapılan çalışmaların belirlenmesi

  •  BÖA izolasyonu için sıfır basınç testlerinin yapılması

  •  BÖA içerisinde tahliye vanaları ve yerleri, BÖA’da hiç yoksa yeniden planlanması ve uygulanması

  •  Bölgesel ölçüm alanları giriş veya çıkış debilerinin ve belirlenen yerlerde basınçların (BÖA giriş ve çıkışı, kritik, maksimum ve ortalama basınç noktalarının) belirli bir süreyle izlenmesi

 Etkin bir şekilde sızıntı kontrollerinin yapılabilmesi için Bölgesel ölçüm alanları(BÖA) oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Bölgesel ölçüm alanları(BÖA) oluşturulmuş beslenim bölgelerinde sızıntıların çok erken farkına varılması mümkün olmaktadır.