Dünyanın Suyunu Kurtarıyoruz

İzole Alt Bölge (DMA) Tasarımı, Sahada Oluşturulması ve Raporlanması

 İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerinde en etkin şekilde su yönetimini ve kayıp-kaçak oranlarının en düşük seviyede işletilebilmesini sağlamak için hidrolik modelleme, modellemenin saha kalibrasyonları, izole edilmiş bölgesel ölçüm alanları ve basınç yönetim alanlarının oluşturulması ve etkin bir şekilde yönetilmesi yoluyla gerçekleştirilebilmektedir.

 İzole alt bölge tasarımı yapılırken, debi gereksinimleri ve basınç ihtiyacı en önemli kriter olmak üzere tamamen izole edilmiş bölgelerde bölgesel ölçüm ve/veya basınç yönetimi için ilave alt bölge tasarımları yapılarak içme suyu sistemlerinin optimum şekilde işletilebilmesini sağlamak mümkündür.

 Prestij Altyapı olarak uzman kadromuz ve kazısız teknolojilerimizle, içme suyu sistemlerinde, izole edilmiş alt bölge, bölgesel ölçüm ve basınç yönetim alanlarının, her bölgeye ve şebekeye özel tasarımlar yapılarak maksimum seviyede verimli şekilde işletilmesini sağlamak için anahtar teslim projeler sunmaktayız.

izole-alt-bolge-dma-tasarimi-saha-olusturma-raporlama

Bölgesel Ölçüm Alanları (BÖA) Tasarımı ve Sahada Oluşturulması

 Hidrolik modeli oluşturulmuş ve sahada kalibrasyonu tamamlanmış içme suyu sistemlerinde, bölgenin topografik yapısı, tüketim alışkanlıkları, kritik noktaların varlığı (bölge içerisinde en yüksek ve en düşük kotlara sahip alanlar) gibi birtakım özelliklerden dolayı her zaman basınç yönetimi uygulamak mümkün olmamaktadır. Yalnızca basınç yönetimi için değil, en başta fiziki kayıp-kaçakla mücadele için izole edilmiş bölgesel ölçüm alanlarının oluşturulması ve işletilmesi önem arz etmektedir. Bölgesel ölçüm alanlarının (BÖA) oluşturulmasıyla, büyük şebekeler sahip içme suyu sistemlerinin, kontrol edilebilir alt bölgelere ayrılmasıyla su kalitesi ve miktarlarındaki en küçük değişimlerin dahi izlenebilir olması, mavcut su kayıplarının net bir şekilde hesaplanabilmesi, fiziki kaçak-kayıplarla etkin ve aktif bir şekilde mücadele edilmesi sağlamaktadır.

 Prestij Altyapı olarak içme suyu dağıtım sistemlerinde kayıp ve kaçakla mücadele için gerekli uzman kadro ve gelişmiş teknolojiler kullanarak hidrolik modelleme ve saha kalibrasyonları, bölgesel ölçüm alanları (BÖA) ve/veya basınç yönetim alanları (BYA) tasarlanması, oluşturulması ve fiziki kayıplarla mücadele edilmesi için gerekli tüm hizmetleri, uzun yıllardır dinmiş olduğumuz tecrübelerle birlikte sunmaktayız.

Basınç Yönetim Alanları (BYA) Tasarımı ve Sahada Oluşturulması

 İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerinde hidrolik modeli kurulmuş ve kalibrasyonu sağlanmış şebekelerde tüketim ihtiyaçlarının azami sağlanabilmesi ve beraberinde işletme basıncını mümkün olan en düşük seviyelerde tutabilmek için izole edilmiş basınç yönetim alanlarının (BYA) tasarlanarak sahada oluşturulması en etkin basınç yönetim yöntemlerinden bir tanesidir.

 Basınç yönetim alanları (BYA), kat ayrımları iyi yapılmış şebekelerde özellikle kritik noktalarda (en yüksek ve en düşük kotlarda) mümkün olan en düşük basıncı sağlayarak, yüksek basınçtan dolayı oluşan kaçakların minimize edilmesi ve yeni oluşacak fiziki kaçakların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

 Prestij Altyapı olarak içme suyu dağıtım sistemlerinde kayıp ve kaçakla mücadele için gerekli uzman kadro ve gelişmiş teknolojiler kullanarak hidrolik modelleme ve saha kalibrasyonları, bölgesel ölçüm alanları (BÖA) ve/veya basınç yönetim alanları (BYA) tasarlanması, oluşturulması ve fiziki kayıplarla mücadele edilmesi için gerekli tüm hizmetleri, uzun yıllardır edinmiş olduğumuz tecrübelerle birlikte sunmaktayız.